Page 10 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 10

Söz Müşterinin
                                       Sanayi A.Ş’den aldığımız destek
                                       sayesinde, 159 kişilik ekibimizle
                                       terminallerimizdeki güvenliği
                                       sağlıyoruz. Her gün iskeleler
                                       açıldıktan sonra TEPE Savunma
                                       ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş
                                       ekipleri terminallerden toplanan
                                       parayı anlaşmalı olduğumuz
                                       bankanın para toplama merkezine
                                       iletiyorlar. Marmara Bölgesi’nde
                                       birbirinden farklı lokasyonlarda
                                       yer alan terminallerde para naklini
                                       sağlamak bizim için önemli bir
                                       operasyon.”
                                       “Tepe’den aldığımız para
                                       nakli güvenliği hizmeti
                                       zaman kaybını ve riski
                                       önlüyor”
                                       Bugüne kadar para nakli hizmetinde
                                       herhangi bir sorun ya da kötü
                                       bir olay yaşamadıklarını belirten
                                       Kirazoğlu, Tepe Savunma’dan
      arasında yer alıyor. 2015    konusunda alanında, Tepe     aldıkları hizmetle ilgili şunları
      yılında yaklaşık 50 milyon yolcu  Savunma ve Güvenlik Sistemleri  paylaşıyor: “Silahlı personel ve
      İDO’yla seyahati tercih etti. Bu  Sanayi A.Ş.’den aldığımız hizmetin  zırhlı araçlarla para nakli hizmeti
      yoğunlukta, yolcuların güvenli  yanı sıra, 4 yıldır para nakli  veren Tepe Savunma’dan 12 kişilik
      şekilde gemilere geçişini sağlamak  güvenliği hizmeti de alıyoruz. Tepe  bir ekip bize her gün para nakli
      için çalışıyoruz. Özel güvenlik  Savunma ve Güvenlik Sistemleri  güvenliği hizmeti sunuyor. Sabah
                                       erken saatlerde başlayan para nakil
                                       işlemi, günün ilerleyen saatlerine
                                       kadar tüm Marmara Bölgesi’nde
                                       devam ediyor. Terör olayları, mevsim
                                       şartları ve toplumsal olaylara göre
                                       güzergâhlarını profesyonelce
                                       belirleyerek hizmetlerini eksiksiz
                                       yerine getiriyorlar. 35 terminalden
                                       İDO bünyesinde para nakli
                                       yapmamız hem ciddi bir zaman
                                       kaybı hem de büyük bir risk
                                       teşkil edebilir. Bu yüzden işi
                                       profesyoneline bıraktık. Özel bir
                                       hizmet olan para nakli güvenliğini,
                                       Tepe Savunma gibi profesyonel bir
                                       kurumdan almamız, bizim kendi
                                       işimize odaklanarak yolcularımıza
                                       daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor.”   8   Mart 2016
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15