Page 12 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 12

Tepe'den      Tepe Akademi
      eğitimlerine başlıyor       Tepe Akademi Nisan       Tepe Akademi Risk Eğitim Denetim  Tepe Servis şirketimiz sundukları
       ayında 182 farklı       ve Hakediş Koordinatörü Savaş  hizmetin kalite standardını her
                      Aydın’la yeni kurulan Tepe Akademi
                                       zaman en üst düzeyde tutmayı
       içerikte eğitimiyle 19 bin   ve e-learning platformu üzerine  hedefliyor. Tepe Savunma, Servis,
       personelinin eğitimlerine   konuştuk.            Güvenlik ve BCC Catering hizmet

       başlıyor.           Aydın, "Kurum ve kuruluşların  grubu olarak kurulduğu günden
                                       bugüne, yenilikçi, eğitime önem
                      güvenliğini sağlayan, ev ve   veren, disiplinli, etik değerlere
                      işyeri alarm hizmeti sunan Tepe  ve yasal mevzuatlara bağlı bir
                      Savunma ve Güvenlik şirketimiz ile  anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor."
                      temizlik ve yemek hizmeti veren  bilgisini veriyor.   10  Mart 2016
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17