Page 15 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 15

Erkan Çelikkol         Murat Gülük
      HSBC Bank A.Ş. projesinde    ARK İnşaat San. ve
      çalışan güvenlik görevlisi Erkan  Tic. A.Ş. projesinde
      Çelikkol, titiz ve özverili görev  çalışan güvenlik
      anlayışı nedeniyle takdir belgesi  görevlisi Murat
      ile ödüllendirildi.       Gülük, üstün görev
                      anlayışıyla hırsızlık
      Fuat Yaşar           teşebbüsünü
      Tepe Emlak Nautilus projesinde  önlemesi
      çalışan güvenlik görevlisi   nedeniyle
      Fuat Yaşar, titiz ve dikkatli  Genel Müdürlük
      çalışmalarıyla örnek olması   tarafından
      nedeniyle takdir belgesi ile  teşekkür belgesi
      ödüllendirildi.         ile ödüllendirildi.


      Hüseyin Yılmaz         Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat San. (Optimum A.V.M.) Personeli
      Tepe Emlak Nautilus projesinde  Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat San. (Optimum A.V.M.-İzmir)
      çalışan güvenlik görevlimiz   projemizde çalışan operasyon şefi Osman Fırat Ülkü, vardiya sorumlusu
      Hüseyin Yılmaz, dikkatli ve özenli  Selim Baltacı, güvenlik görevlileri Sezgin Kanar, Aysun Kurt, Nimet Akbulut,
      çalışmaları nedeniyle takdir  Soner Kayadelen, Kemal Men, Hasan Özlü, Fırat Nadir, Muzaffer Çiftçi ve
      belgesi ile ödüllendirildi.   Cihat Eşin üstün görev anlayışları sebebiyle takdir belgeleri ile ödüllendirildi.

                                     Abdülhekim Ataşli
                                     ARK İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
                                     projesinde görevli olan proje müdürü
                                     Abdülhekim Ataşli üstün görev
                                     anlayışı nedeniyle teşekkür belgesi
                                     ile ödüllendirildi.

      Taner Yenilmezer
      PMSA ATA HQ projesinde çalışan güvenlik görevlisi Taner Yenilmezer,
      dikkatli ve özenli görev anlayışı nedeniyle takdir belgesi ile ödüllendirildi.                                                      13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20