Page 18 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 18

Tepe'den Haberler      Tepe liderleri “Değişim Akıllı Liderlik”      atölyesiyle değişime adım attı


       Tepe Savunma ve        okudu ve bu ilham verici masalı  kendi seçtikleri 4 değişim konusu
       Güvenlik’in 24 lideri, 19-20  temel alarak atölye boyunca bu  üzerine yoğunlaşan Tepe liderleri,
                                       8 adımlı değişim planıyla atölye
                      maceranın akışına dâhil oldu.
       Mart tarihlerinde                        sırasında hep birlikte değişim
       gerçekleştirilen        Tepe Savunma ve Güvenlik Genel  konusunda, NONO’lar (Yokuş) ile
                                       başa çıkma ve Harold’ları dışlama
                      Müdürü Bora Doğualp ile birlikte 24
       “Değişim Akıllı Liderlik”   lider, atölyenin sonunda DiSC kişilik  konularında önemli adımlar attı.
       atölyesinde değişimin     envanteri raporlarından da yola
       "duygusal yönüne” liderlik   çıkarak, hangi konularda değişim  Geçmişte dünya lideriyken bugün yok
                      yaşamaları gerektiği konusunda
                                       olmuş şirketlerden hareketle, bugünü
       etmeyi öğrenme fırsatı     fikir sahibi oldu. 6 kişilik 4 gruba  yönetirken günlük işimizin önemli
       buldu.             bölünerek, eğlenceli ve enerjik bir  bir parçası olarak geleceğimizi
                      akış içinde birbirleriyle tecrübelerini  tasarlama ve yaratmanın gerekliliği
      Tepe Savunma ve Güvenlik liderleri  paylaşan liderler ortak bilinçle iki  fikrine yoğunlaşan 24 lider, değişimin
      “Değişim Akıllı Liderlik” atölyesinden  gün boyunca sadece bir takımın  duygusal yanına hükmetmeyi
      önce Antartika’daki “Değişim Akıllı”  kazanacağı “6 Penguen Ödülü”ne  öğrendi.
      penguenler Fred, Alice, Louis,  odaklandı.
      Buddy, Profesör ve arkadaşlarının                Liderler, ekip çalışmasında,
      serüvenini anlatan Joseph Kotter’ın  Atölyenin ikinci gününde Acil Durum  hedeflenen geleceğe doğru yola
      “Buzdağımız Eriyor” masal kitabını  Hissi yaratmaya karar verdikleri ve  çıkmadan önce, yeni bir başlangıç   16  Mart 2016
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23