Page 20 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 20

Zaman Yolcusu


      GPS ile 20 yıldır


      yönümüzü buluyoruz       GPS olarak bildiğimiz Küresel Konumlama Sistemi,
       askeri kullanımının ardından yaklaşık 20 yıldır günlük
       hayatımızda büyük yer tutuyor.


      GPS (Global Positioning System)  kullanıma ve en geniş kullanıcı        gerekse de
      yani Küresel Konumlama Sistemi  kitlesine NAVSTAR-GPS sahiptir.        ölçümlerinde
      dünya üzerinde herhangi engelsiz bir  Bu sistemin temeli aslında konum   çevresel şartlardan
      görüş hattında, dört veya daha fazla  belirleme amaçlı ilk uydu sistemi  etkilenme oranları
      uydusu ile her türlü hava koşulunda  olan Navy Navigation Satellite   nedeniyle zamanla
      yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay  System’e (diğer adı TRANSIT)   yetersiz kalan bu
      tabanlı uydu navigasyon sistemidir.  dayanıyor. ABD tarafından geliştirilen  sistemi geliştirmek için
      Düzenli olarak kodlanmış bilgi  ve ilk uydusu 18 Nisan 1960 yılında  ABD Savunma Bakanlığı,
      yollayan bir uydu ağı olan GPS,  fırlatılan Navy Navigation Satellite  1973 yılında henüz gelişme
      uydularla arasındaki mesafeyi  System’den askeri amaçlarla    aşamasındaki deniz kuvvetlerinin
      ölçerek dünya üzerindeki kesin yeri  yararlanılıyordu. GPS sisteminin ilk  TIMATION programı ile hava
      tespit etmeyi mümkün kılıyor.  örnekleri, dünya üzerinde yayılmış  kuvvetlerine ait 621B programının
                      radyo istasyonlarının yerlerini  birleştirilerek desteklenmesine karar
      Konum belirleme amaçlı uydu   belirlemek için kullanılmıştır. Gerek  verdi. 1980'de ABD hükümeti, bu
      sistemleri içerisinde en yaygın  konum belirleme hızı ve hassasiyeti,  sistemin siviller için de kullanılması
                                       kararı aldı ve bu sayede GPS sistemi
                                       bilimsel ve teknik çalışmalarda,
                                       ticari uygulamalarda ve izleme
                                       sistemlerinde çok kullanılan bir
                                       yöntem haline geldi.

                                       Sinyalin olduğu her yerde
                                       GPS kullanmak mümkün
                                       GPS sistemi, sinyal akışının zor ya
                                       da imkânsız olduğu su altı, mağara
                                       içi, yer altı gibi yerlerin haricinde,
                                       dünyanın yerinde kullanılabiliyor.

                                       Küresel konumlama sistemi, uzayda
                                       konumlandırılmış GPS uyduları ve bu
                                       uyduları kontrol eden yer istasyonları
                                       olmak üzere temelde iki bölümden   18  Mart 2016
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25