Page 27 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 27

Rize-Pokut Yaylası       buraya vaşak, boz ayı, dağ keçisi ve  bulunmuyor, bu nedenle yiyecek
     Pokut Yaylası, Rize'nin Çamlıhemşin  yırtıcı kuşları gözlemlemeye gidiyor.  içeceğin önceden temin edilmesi
     ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık  Yaylada sadece bir çeşme ve  öneriliyor.
     2050 metre yüksekliğinde kurulmuş  Orman İşletmesi’nin misafirhanesi
     olan bir yayla. Aldığı ılıman rüzgârlar  bulunuyor.      Giresun-Sis Dağı Yaylası
     sayesinde çam ağaçlarıyla dolu                 Denize yakın olması nedeniyle
     olan yaylada 100-150 yıllık tarihi  Karçal Dağları’nın eteklerindeki  yılın birçok dönemi sislerle kaplı
     evlerin özgün mimarisi göz alıyor.  Beyazsu Yaylası’na ise Borçka’dan  olan Sis Dağı Yaylası, Görele’den
     Pokut’ta aileler tarafından işletilen  araçla ulaşılıyor. İki buçuk saat süren  40 km uzaklıkta bulunuyor. Sisin
     2-3 tane pansiyon bulunuyor.  yürüyüş yolculuğunu göze alırsanız  ayrı bir görsel şölen yarattığı, su ve
     Yerle göğün birleştiği bulutların  eşsiz güzellikteki buzul gölü Yıldız’ı  elektriğin mevcut olduğu yaylada
     üzerindeymiş hissi veren Pokut  da görmeniz mümkün.      bulunan Sis Dağı C statüsünde
     Yaylası’nın çevresinde Hazindak                 Milli Park olarak korunmaya alındı.
     ve Sal yaylalarını görebilirsiniz.  Aşağı ve Yukarı Kavron   Özellikle her yıl Temmuz’un üçüncü
     Orman yolundan giderek 25-30  Yaylaları:           cumartesi yapılan Sis Dağı Yayla
     dk'da varmak mümkün. Evlerdeki  Aşağı Kavron Yaylası’na, Ayder’den  Şenlikleri sırasında ziyaret etmenizi
     ahşap işçiliği hayranlık uyandıran  10 kilometre uzunluğundaki toprak  tavsiye ederiz.
     yaylaya sis çöktüğünde çayınızı  yolla varılıyor. Ayder'den minibüsle
     alıp manzaranın tadını çıkarmanızı  aralarında 3 km bulunan Aşağı  Ordu-Perşembe Yaylası
     öneririz.            Kavron ile Yukarı Kavron yaylalarına  Evliya Çelebi’nin Seyahatnamede
                     ulaşabilirsiniz.        bahsettiği Perşembe Yaylası,
     Soğuk, sis, yağmur ve güneş…                  Ordu’daki yaylaların en
     Dördünü de aynı gün içinde   2300 metre yükseklikteki Yukarı  büyüklerinden.
     görebilirsiniz. Art arda 10-15  Kavron Yaylası Kaçkar Dağı zirvesine
     gün sis, yağmur olup ertesi gün  8 kilometre mesafesiyle Kaçkar  Aybastı ilçesine 17 km uzaklıkta olan
     güneş de açabilir. Bu biraz da  tırmanışçıları için ilk kamp alanı  yaylada, karların erimesiyle yeşilin
     şansınıza bağlı ancak ideal mevsim  olarak kullanılıyor. Tırmanışta  güzellikleri iyice ortaya çıkıyor.
     ise Mayıs-Eylül arası diyebiliriz.  yük taşımak için buradan katır  Temmuzda başlayan etkinliklerde
     Ancak konaklamak için bir tesis  kiralanabiliyor. Yaylada altyapı,  Off-Road, yağlı güreş ve binicilik gibi
     bulunmuyor.           konaklama ve yeme içme yerleri  sporlar yapılıyor.
     Rize-Gito Yaylası
     2100 metre rakımda bulutların
     vadiyi sarmasıyla eşsiz fotoğraflar
     çekebilirsiniz. Buraya bisikletinizle
     gidebilirsiniz ama taşlı yolda
     dikkatli olmanız gerekiyor. Yayladaki
     pansiyonlarda konaklama imkânı
     bulunuyor.

     Borçka-Karagöl Yaylası
     Artvin’in florasıyla ünlü ilçesi
     Borçka’da bulunan Karagöl Yaylası
     en bakir yaylalardan biri. Yaylada yer
     alan Karagöl birçok vahşi hayvana
     da yaşam olanağı sunuyor. Vahşi
     hayvan fotoğrafçılığıyla uğraşanlar                        Gito Yaylası                                                      25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32