Page 30 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 30

Güvenli Adrenalin      Özgürlüğü sevenlerin sporu:      Serbest atlayış ve
      yamaç paraşütü


       Paraşütle atlama, yeterli bir yükseklikten atladıktan sonra   Yapılış şekillerine göre ise yekpare
       kumaştan hazırlanmış özel bir biçime sahip paraşütün      yelkenli paraşütler ve dilimli
       açılmasıyla, güvenli bir hızda yere inişi sağlayan eğlence   paraşütler olarak sınıflandırılabilir.
                                       Alman Kostelesky’nin buluşu olan
       sporu olarak tanımlanabilir.                  dilimli paraşüt, çok gözenekli olduğu
                                       için büyük hızlara daha elverişli ve
                                       çok da dengelidir. Bazı paraşütler
                                       yere yayıldığı zaman düz olur. Bazıları
      Paraşütçüler çoğunlukla uçaktan  Paraşüt çeşitleri:       ise, yine kubbe biçiminde kalır.
      atlar ve genellikle düzlüklere, açık  Paraşütler, temel yapıları açısından
      bir göğe ihtiyaç duyarlar. Küçük  yuvarlak (kubbe) ve kanat   Serbest atlayışlarda kullanılan
      bir havaalanından yola çıkılır ve  paraşütler olarak sınıflandırılabilir.  paraşütlerde atlayıcı uçaktan
      paraşütçüler yaklaşık 4000 metre  Modern sportif paraşütçülükte  atladıktan sonra, deklanşör denilen
      yükseklikte uçaktan atlarlar.  en çok kullanılan paraşütler   kolu ve buna bağlı deklanşör pimini
      Çoğunlukla "karın aşağı" pozisyonda  kanat paraşütleridir. Bunlar  çekerek paraşütünü açar. Bu
      bir süre serbest düşerler. Takla  kullanılacakları atlayış çeşidine göre  açılmada önce rehber paraşüt dışarı
      ve dönüşler gibi hava gösterileri  farklılıklar gösterir.    fırlayarak kubbeyi dışarıya çeker,
      yapabilirler. Sonunda, 760 metre                 ardından paraşüt dolar.
      civarında tam şişecek şekilde  Yavaş ve stabil uçuş sağlayan
      paraşütlerini açarlar. Belirlenmiş  hedef paraşütleri; sağlam yapıya  Paraşütle atlamayı
      bir alana inmeyi amaçlayan   sahip ve türbülanstan az etkilenen  nerelerde yapabilirsiniz?
      paraşütçüler, serbest düşüş   CF paraşütleri; yüksek süzülme  Türk Hava Kurumu’nun tanımına
      sırasında saatte 190 km ve üzeri  oranı ve palya kabiliyetlerine sahip  göre, 16 yaşından gün almış, istekli
      hızlarda hareket eder. Kullandıkları  yüksek performanslı paraşütler  ve sağlıklı her Türk vatandaşı, İnönü
      paraşütler bu koşullarda açılmaya  örnek olarak sayılabilir. Sportif  Hava Eğitim Merkezi'nde ücretsiz
      dayanabilecek biçimde tasarlanmış  paraşütçülük için olanların yanı  olarak açılan paraşüt başlangıç
      ve kendiliğinden şişen kanat  sıra yamaç paraşütleri, sabit  kurslarına katılabiliyor. Paraşüt
      paraşütleridir. Ana paraşüt bozulur  yerlerden atlamakta kullanılan  başlangıç kursu eğitimleri Türkkuşu
      veya açılmazsa kuşaktaki otomatik  paraşütler, askeri taktik  Genel Müdürlüğü Paraşüt Okulu’nda
      bir sistem devreye girer ve yedek  paraşütleri, yük paraşütleri,  görev yapan 32 deneyimli, tecrübeli
      paraşüt açılır. Paraşütlerde serbest  aydınlatma fişeği taşıyanlar ve  paraşüt öğretmeni tarafından 5 gün
      atlayışcıların süzülmeyi idare etmek  bazı hava taşıtlarının inişte sürat  boyunca veriliyor.
      ve yere güvenle inebilmek için  azaltmak için kullandığı fren
      kullandıkları yönlendirme kordonları  paraşütleri de paraşüt çeşitleri  İnönü Hava Eğitim Merkezi’ne gelen
      ve kulpları vardır.       arasında yer alır.        kursiyerler spor kondisyon testine   28  Mart 2016
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35