Page 32 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 32

Güvenli Adrenalin
      tabi tutuluyorlar. Testi başarıyla  yapılırken tanındı, ilk olarak üniversite  Yamaç paraşütü yapılan yerler:
      bitiren kursiyerlere 4 gün yer  kulüplerinde aktif olarak başladı. THK,
      eğitiminde toplam 30 saat ders  üniversite kulüpleri ve özel kulüpler
      veriliyor. Bu eğitimler sonunda  tarafından yamaç paraşütü eğitimleri  Ölüdeniz - Babadağ
      yapılan sözlü ve yazılı sınavda  düzenlenmeye başladı.      Konum: Muğla ilinin Fethiye ilçe
      başarılı olanlara 5’nci gün bir atlayış              sınırlarında yer alan Babadağ
      yaptırılarak, paraşüt başlangıç  Yamaç paraşütünün bez kısmına  deniz kıyısından 7 km içeride yer
      sertifikası, atlayış kartı ve paraşüt  kanopi, kanat veya kubbe adı  alıyor. Ölüdeniz kumsalının hemen
      başlangıç brövesi veriliyor.  veriliyor. Yamaç paraşütünde   arkasında yükselen ve tam güneye
                      kullanılan malzemeler teknolojinin  bakan Babadağı'ndaki kalkış pisti
      Türk Hava Kurumu’na bağlı Efes  gelişmesiyle artık yüksek kaliteli ve  Ölüdeniz'e 45 dakika uzaklıkta
      Atlayış Merkezi de bu servisleri  güvenilir malzemeler haline geldi.  bulunuyor.
      veriyor. Antalya’da bulunan Karain  Yeni kanopiler ‘dacron’ polyesterden  Uçuş Mevsimi: Nisan - Ekim arası
      Havaalanı’nın da bu amaçla hizmet  dikilirler ve yırtılması çok zordur.  güvenli uçuşlar yapılıyor.
      vermesi bekleniyor. Türk Hava  Yırtılsa bile özel dikişi ile yırtığın  Bölge Özellikleri: Türkiye'de yamaç
      Kurumu’nun Selçuk Havaalanı'ndaki  büyümesi engellenir. Oturulan  paraşütünün ilk yapıldığı yer olan
      Paraşüt Okulu’nda paraşüt    kısmına ise ‘harness’ denir ve uzun  Ölüdeniz dünyaca ün yapmıştır.
      öğretmeninin 15 dakikalık briefinin  uçuşlarda kullanılan ‘harnessler’da  Eşsiz doğası, güneşi ve denizi ile
      ardından 10 bin feet’ten öğretmenle  bir de yedek paraşüt mevcuttur.  her sene binlerce yerli ve yabancı
      birlikte atlayış gerçekleştiriliyor. Yamaç paraşütünde kullanılan  turisti büyüleyen bölge her çeşit
                      iplerin bir tanesi 130 kg çekere  outdoor aktivitesine uygun yapıda.
      Yamaç Paraşütü         sahip iplerdir ve yamaç paraşütünde  Babadağ, yaz kış trekking ve
      Yamaç paraşütü sporunda, eğimli ve  onlarca ip vardır. Su geçirmez ve  kampçılık alanı olarak tercih ediliyor.
      yüksek bir tepeye açık olarak serilen  çok hafif olan bu iplerin bağlı olduğu  Kalkış Pistleri: Babadağ’da toplam
      paraşüt, pilotun koşmaya başlaması  vidaların çekeri ise 410 kg’dır. Diğer  üç pist buluyor. 1700 metre güney
      sonucunda hava ile dolar ve pilotla  bir temel malzeme ise kasktır ve  pisti kalkış için çok uygun. 1800
      birlikte havalanır.       bunun yanında variometre, rüzgâr  metrelik kuzey pisti biraz küçük
                      ölçer, uçuş tulumu, uçuş botu   ve dikken, 1900 metre kuzey zirve
      İlk denemesi 1940'lı yıllara uzanan  ise kullanılan diğer malzemeler  pistinin kalkış alanı oldukça rahat.
      yamaç paraşütü günümüze kadar  arasında yer alır.        Genelde 1700 metrelik pist günün
      pek çok değişiklik göstermiş, uçuş                büyük bölümünde tam karşıdan
      süresi ve güvenliğini artırıcı yapısal  Yamaç paraşütünde sağ ve sol  güney rüzgarı aldığı için genelde
      gelişme kaydetmiştir. İlk yamaç  frenler sayesinde istenen yere çok  buradan uçuluyor. Oldukça geniş
      paraşütü serbest atlayış paraşütüne  yumuşak iniş yapma imkânı oluyor.  olan piste aynı anda 20 civarında
      benziyordu. Zamanla değişiklik  Yani çoğu insanın düşündüğü gibi  kanat serilebiliyor.
      göstererek basınca dayanıklı olma  yamaç paraşütü rüzgâr nereye  İniş Pisti: Ölüdeniz kıyısındaki
      özelliği yerine yüksek kaldırma  eserse oraya değil, siz nereye  Belcekız plajı, uzunluğu ve genişliği
      gücüne sahip aerofil yapıya dönüştü.  isterseniz oraya gidiyor. Kazaların  ile oldukça rahat ve güvenli bir iniş
                      sebebinin ters rüzgâr olduğu   alanı.
      Yamaç paraşütü kanat yapısı 1980’li  bilgisi ise yanlıştır. Rüzgâr kalkış ve
      yıllardan itibaren kolay havalanan,  inişte tam karşıdan esecek şekilde  Denizli Pamukkale
      iyi bir süzülme performansı ve  kanatlar serilir. İyi eğitim almış bir  Konum: Pamukkale Denizli’ye
      yavaş çöküş oranı için en uygun  pilot havayı tanır ve uygun olmayan  21 km uzaklıkta Çökelen Dağı
      şekline ulaştı. Ülkemizde yamaç  şartlarda uçuş gerçekleştirmez.  eteklerinde yer alıyor. Turistik
      paraşütü sporu 1990 başlarında  Eğitimin büyük önemi vardır ve çok  bölge olduğu için bölgeye ulaşım
      Fethiye Ölüdeniz bölgesindeki Baba  ciddiye alınmalıdır.     oldukça kolay.
      Dağı'nın yabancı pilotlar tarafından   30  Mart 2016
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36