Page 6 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 6

Odak
                                       etkinliklerde olduğu gibi, bu alanda
                                       koruma ve güvenlik hizmeti verecek
                                       personelin de bulundurabileceği ya
                                       da taşıyabileceği silah ve teçhizatın
                                       azamî miktarı ve niteliği, gerekli
                                       hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik
                                       tedbirleri yetkili özel güvenlik
                                       komisyonu tarafından belirleniyor.

                                       Para ve kıymetli eşya taşınması
                                       hizmetinin profesyonel bir firma
                                       tarafından gerçekleştirilmesi,
                                       bu süreçteki güvenliği azami
                                       düzeye ulaştırmanın yanı sıra
                                       işletmelerin güvenlik maliyetlerini
                                       düşürmelerini de sağlıyor. Ayrıca
      Her ne kadar bazı kuruluşlar bu  Kapsamlı güvenlik       deneyimli ekipler tarafından yapılan
      tür işlemleri kendi bünyelerindeki  hizmetleri         profesyonel düzenlemelerle,
      ekipleriyle yürütseler de bu  Para ve kıymetli eşya taşınması,  taşımacılıkta risklerin aktarılması,
      süreç profesyonellik, deneyim  5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu'na  hızlı hareket kabiliyeti kazanılması,
      ve uzmanlık gerektiriyor. Bu  tabi, yasal izin, güvenlik, uzmanlık,  iş gücü tasarrufu elde edilmesi gibi
      nedenle de risklerin bilincinde olan  verimlilik ve deneyim isteyen bir  avantajlar sunuluyor. Örneğin, bir
      işletmeler para ve kıymetli eşya  lojistik hizmeti olarak tanımlanıyor.  işletme kendi içerisinde sadece
      için özel güvenlik hizmetinden  Dolayısıyla tıpkı toplantı, konser,  belirli bir iş ve zaman dilimi için
      faydalanıyor.          sahne gösterileri ve benzeri   personel çalıştırırken, profesyonel
   4   Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11