Page 7 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 7

güvenlik firmaları silahlı güvenlik
     ve zırhlı araçlar ile birlikte uzman
     personel desteği de veriyor. Güvenlik
     personeli ayrıca sayım, tasnif,
     transfer, saklama, madeni para
     tedariki gibi hizmetler sunuyor.
     Gerektiğinde, müşterilerin bu
     kapsamdaki farklı taleplerine
     daha pratik ve efektif çözümler de
     üretilebiliyor.

     Özetlemek gerekirse, para ve kıymetli
     eşya taşımacılığında güvenlik
     açısından en önemli kriterler, ihtiyaca
     her an cevap verebilecek esneklik ve
     kapasitede, hızlı, kaliteli ve güvenilir  taşımacılığı alanındaki faaliyetlerini  ve Güvenlik, satış noktalarından
     hizmetleri uygun maliyetlerle  de 2012 yılından bu yana    alınan nakdi ve kıymetli eşyaları
     sunabilmek oluyor.       sürdürüyor. 14 ilde faaliyet gösteren  güvenlik prosedürlerine uygun
                     şirket, büyük sorumluluk gerektiren  şekilde merkeze taşıyor; mutabakat
     Üstün hizmet kalitesi      hizmetleri başarıyla ve profesyonel  sağlandıktan sonra ilgili müşterilerin
     Özel güvenlik alanında 20 yılı aşkın  bir titizlikle yerine getiriyor.  banka hesaplarına ve/veya ofis
     tecrübesi ve 10 bin kişiyi aşan  Savunma ve güvenliğin farklı  temsilcilerine teslim ediyor.
     güvenlik personeli kadrosuyla  alanlarında uzun yıllara dayanan
     hizmet veren Tepe Savunma ve  deneyiminden ve yasal mevzuata  Yasal mevzuatı titizlikle takip eden,
     Güvenlik, para ve kıymetli eşya  hakimiyetinden yararlanan Tepe  denetim mekanizmalarını doğru bir
                     Savunma ve Güvenlik, iç ve dış  biçimde işleterek hizmet kalitesini
      Para taşımacılığında     denetim mekanizmalarını doğru bir  sürekli iyileştiren Tepe Savunma
                                     ve Güvenlik, iç denetimlerin yanı
                     biçimde işleterek para ve kıymetli
      sunulan ek hizmetler     eşya taşımacılığı da dahil olmak  sıra bağımsız bir dış denetim
       ¬ Banknot işleme       üzere tüm alanlarda kalite, deneyim  şirketinden de hizmet alıyor. Bu
       ¬ Banknot kalitesine göre  ve sürdürülebilir hizmet sunuyor.  şirket tarafından görevlendirilen
                                     teftiş uzmanları, güvenlik hizmeti
      ayrıştırma          Müşteri portföyünde Türkiye   sunulan şirket ve kurumları
       ¬ Detay ve global sayım   Cumhuriyeti Merkez Bankası da  haftanın 7 günü haberli ve habersiz
       ¬ Desteleme         (TCMB) yer alan Tepe Savunma ve  ziyaret ederek denetim yapıyor.
       ¬ Balyalama         Güvenlik bu kuruma para çekme/ Özel olarak geliştirilen Tepe Süreç
       ¬ Madeni para işleme ve sayım yatırma, nakit merkezleri ve kayıtlı  Yönetim Sistemi aracılığıyla bu
                                     denetim raporlamaları online olarak
                     şubeler arasında güvenli kıymet nakli,
       ¬ Torbalama         kurumsal müşteri tahsilatı, ATM nakit  müşterilerin bilgisine sunuyor.
       ¬ ATM’ler için nakit hazırlama ikmali, ATM bakım hizmetleri, ATM
       ¬ ATM kasetlerini talep edilen  kontrol hizmetleri sunuyor.  Tepe Savunma ve Güvenlik
      standartlarda hazırlama                    önümüzdeki dönemde teknolojik
       ¬ ATM kasetlerindeki banknotların  İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa  altyapısını daha da geliştirerek
                     illerindeki zırhlı araçları ve
                                     ATM, TCMB, İAB, yurt içi ve yurt dışı
      sayımı            konusunda tecrübeli personeliyle  efektif kıymetli evrak transferlerini
       ¬ BNA ünitesindeki banknotların  farklı sektörlerden işletmelere  de gerçekleştirecek şekilde ülke
      sayımı            de hizmet veren Tepe Savunma  çapında hizmet vermeyi hedefliyor.                                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12