Page 9 - Aylık Dergi “Tepe’den” Mart 2016 - Sayı 11
P. 9

Abdullah Kirazoğlu

                     hızlanmasıyla yolcu sirkülasyonu  Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri
                     artan İDO, para nakil hizmetlerinin  A.Ş., İDO'ya para nakli güvenliği
                     yanı sıra güvenlik ve temizlik  kapsamında da zırhlı araçları ve özel
                     hizmetlerinde de Tepe Savunma ve  eğitimli personeliyle hizmet veriyor.
                     Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. ile
                     çalışıyor. İDO’nun 35 terminalinde  Yaklaşık 4 yıldır İDO’da Kara
                     346 kişilik personelle sürdürülen bu  Operasyon Müdürü olarak görev
                     hizmetleri kapsamında, yaz aylarında  yapan Abdullah Kirazoğlu, 35
                     yaşanan yoğunluk nedeniyle yolculara  terminalde yer alan gişe görevlileri,
                     daha iyi ve daha hızlı hizmet  terminal sorumluları, temizlik
                     verebilmek amacıyla 174 personel  ve güvenlikle ilgili tüm konuların
                     daha ekleniyor.         kara operasyon bölümünde
                                     gerçekleştiğini söylüyor: “İDO,
                     Finans, enerji, ulaşım gibi sektörlerde  taşınan yolcu sayısı bakımından
                     ve AVM’lerde güvenlik hizmeti veren  dünyanın önde gelen şirketleri                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14