Page 13 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 13

Bilgin Özgen


     tecrübesiyle kendilerine pek çok  mağazalarda bulunan ürün alarm  Doğal olarak bu güveni onlara
     avantaj getirdiğini ve prosedürlere  sistemlerinin aktif olarak kullanılması  verebilmek ve devamlılığı sağlamak
     uygun ve beklentilerini karşılayacak  gibi önlemler alınıyor.  bizler için çok önemli. Bu doğrultuda,
     yönde hizmet kalitesi anlayışıyla                güvenlik ekiplerimiz de aldıkları
     çalıştığını belirtiyor. Özgen, “Tepe,  Öncelikli amaç müşterinin  eğitimlerle, kurumsal duruşları ve
     profesyonel ve yaratıcı yaklaşımlar  huzuru          güler yüzlü hizmet anlayışları ile
     sergilemekte” diyor.      Özgen, “Öncelikli amacımız   bizlere destek oluyorlar” diyor.
                     müşterilerimizin rahat ve huzurlu
     Migros tüm mağazalarında    alışveriş yapmalarına olanak  Bunun yanında kendi personellerinin
     müşterilerin rahat ve huzurlu  sağlamak. Çünkü müşterilerimiz  de düzenli olarak genel güvenlik
     alışveriş yapabilmeleri için gerekli  mağazalarımıza sadece alışveriş  tedbirleri hakkında eğitimler
     ortamın sağlanmasına büyük önem  için gelmiyorlar. Farklı alışveriş  aldıklarını belirten Özgen, şunları
     veriyor. Bunun için otoparkı olan  deneyimleri kazanmak, yeni nesil  ifade ediyor: “Her personel, güvenli
     mağazalarda otopark kontrolü,  perakende uygulamalarımızı   bir alışveriş ortamı yaratılması
     şüpheli durumların kolluk kuvvetleri  deneyimlemek, en geniş ürün çeşidi  konusunda uyulması gereken
     ile paylaşılması, mağazalardaki  ile tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan  konulara güvenlik personellerimiz
     ürünlerin güvenliği ve kontrolü,  karşılayabilmek amacındalar.  kadar hakimler”.                                                      11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18