Page 14 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 14

Tepe'den      "Uyguladığımız sistemle
      daha efektif olabiliyoruz"


       2012 yılından bu yana
       Tepe Grubu’nun 3 hizmet
       şirketinin finansını tek
       çatı altında yöneten
       Finans Departmanı bu
       yıl Bilintur’u da aynı çatı
       altına kattı. Finans Baş
       Müdürü Gökhan Onel ile
       finansal yönetimin tek çatı
       altında birleştirilmesinin
       detaylarını konuştuk.      Tepe Grubu’na bağlı Tepe Savunma
      ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş,
      Tepe Güvenlik A.Ş, Tepe Servis ve
      Yönetim A.Ş şirketlerinin finansal
      yönetimi 2012 yılından bu yana                           Gökhan Onel
      tek bir departman tarafından
      yönetiliyor. Bu yıl aynı departman  Holding’in Türkiye’deki sayılı firmalar  genelinde bir yavaşlama olduğu
      Bilintur BCC Catering’in de finansal  arasında yer almış olmasının  için 2016 yılında da 2015’ten
      yönetimini üstlendi. Finans Baş  avantajından faydalanarak oldukça  daha iyi bir tablo beklemiyoruz.
      Müdürü Gökhan Onel bu yöntemi  fazla müşteriye ulaşıp oldukça fazla  2015’teki çetin şartlar 2016’ya da
      kullanan fazla şirket olmadığını  iş sahasında yer almaya çalıştık.  sirayet etti. Ancak sektörde lider
      belirtirken bu uygulamanın pek çok                olmamız sayesinde elimizdeki
      avantajı da beraberinde getirdiğini  Türkiye’deki ekonomik yavaşlamanın  iş imkanlarımızı artırabiliyoruz
      düşünüyor. Gökhan Onel ile Finans  etkisini en hızlı hisseden sektör  ve şirketlerimizde genişleme
      Departmanı'nın sorumlulukları  ne yazık ki hizmet sektörü oluyor.  yaşayabiliyoruz.
      üzerine sohbet ettik.      Fakat hem Bilkent Holding hem Tepe
                      Grubu firmaları olarak zor durumları  Başında olduğunuz Finans
      Tepe Güvenlik ve Savunma için  öngörebiliyor ve belli tedbirler alarak  Departmanı’nın yapısından
      finansal anlamda 2015 nasıl geçti  yolumuza devam ediyoruz.   bahseder misiniz?
      ve 2016’dan beklentileriniz neler?                Biz, 2010 yılına kadar Bütçe
      2015 yılı tüm firmalar için çetin  2016’da beklentileriniz neler?  ve Finans Departmanı olarak
      geçti diyebiliriz. Ancak biz Bilkent  Hem iç piyasada hem dünya  hizmet veriyorduk. 2010 yılından   12  Haziran 2016
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19