Page 16 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 16

Tepe'den
      odaklanmayı ve çok fazla işi aynı  müşteri var. Böylece iki farklı kişiyle  bir yöntem olabilir. Holding firmaları
      anda takip etmeyi gerektiriyor.  konuşmak zorunda kalmıyorlar.  konsolidasyon yapıp firmaların mali
                                       performanslarını konsolidasyon
      Finansal birleşmenin müşterilere  Bunu yapabilen çok fazla şirket yok  altında izliyorlar ama biz bunu
      olumlu – olumsuz yansıması   dediniz ama önümüzdeki dönemde  holding bazında 4 farklı firmayı
      var mı? Yoksa bu durum onlara  artma olasılığı görüyor musunuz?  izleyerek yapıyoruz.
      yansımıyor mu?         Maliyeti düşürdüğü için tercih
      Hem savunma hem servis hizmeti  edilebilir. Aynı personelle birden çok  Önümüzdeki dönemde bu çatı
      alan müşteriler için bu bir kolaylık.  firmanın finansını yönetiyorsunuz.  altına başka şirketlerin katılması
      Güvenlik ve temizlik hizmetlerini  Dolayısıyla ileride çok büyük  gibi bir plan var mı?
      bir arada verdiğimiz çok sayıda  firmaların dahi tercih edebileceği  Yönetmekte olduğumuz şirketlerin
                                       artma ihtimali her zaman var. Biz
                                       bir Holding firmasıyız ve Holding
                                       nezdinde hizmet şirketlerini yöneten
                                       bir grubuz. Gelecekte Holding çatısı
                                       altında yeni kurulan bir hizmet
                                       sektörü firması olursa onun da mali
                                       yönetimi bizim tarafta olacaktır büyük
                                       ihtimalle. Bu biraz da yılların tecrübesi
                                       ve güveni ile alakalı bir durum.

                                       İşinizin en zorlayıcı tarafı nedir?
                                       Hizmet sektörü firması olmamız
                                       nedeniyle nakit kaynaklarına
                                       hızlı ulaşmamız gereken bir
                                       pozisyondayız. Yaptığımız işin
                                       yüzde 70’ten fazlası işçilik. Bir mal
                                       üreten firma olsak hammaddeyi
                                       vadeli alırız, üretiriz, depoya koyarız,
                                       satılınca hammaddenin parsını
                                       öderiz. Ancak hizmet sektöründe
                                       en önemlisi, çalışanınıza verdiğiniz
                                       taahhüt. Sen 30 gün çalışacaksın,
                                       ben sana maaşını ödeyeceğim
                                       diyorsunuz. Devlete taahhüdünüz
                                       var. Faturalarınızın vergisini
                                       ödemeniz gerekiyor, muhtasar
                                       dediğimiz gelir vergileriniz var
                                       ve bunları vadesinde ödemek
                                       zorundasınız. Bunları bir tedarikçiye
                                       öder gibi öteleme lüksünüz
                                       yok. Düşünün ki 15.000 kişinin
                                       üzerinde bir kadroya sahibiz ve
                                       ayın 1’inde maaşlarının ödenmesi
                                       şart. O yüzden sıcak para bizim
                                       sektörümüzde diğer sektörlere göre
                                       çok daha önemli.   14  Haziran 2016
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21