Page 17 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 17

Tepe'den Haberler     Tepe ailesinden Dünya Kadınlar
     Günü’nde anlamlı hareket

     Tepe Savunma ve Güvenlik
     Sistemleri San. A.Ş. , Tepe Servis ve
     Yönetim A.Ş. ve Tepe Güvenlik A.Ş.,
     8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
     “Bu özel günde hep birlikte yardıma
     ihtiyacı olan kadınlarımıza yardım eli
     uzatmaya ne dersiniz?” sloganıyla
     bir kampanya yürüttü. İnsan
     Kaynakları Koordinatörlüğü’nün
     organize ettiği kampanya
     kapsamında, şirket çalışanları
     arasında bağışta bulunmak isteyen
     gönüllülerin, kadınlara ve çocuklara
     yönelik kullanılabilir durumda olan
     giysi, ayakkabı, mutfak ve ev eşyası,
     aksesuar ve oyuncak gibi eşya
     bağışında bulunmaları sağlandı.

     Tepe çalışanları, yardım olarak
     topladıkları eşyaları 1986 yılında
     kadınların ekonomik durumlarını  ihtiyaçları etrafında organize olarak
     ve yaşam kalitelerini iyileştirmek  kapasitelerini geliştirebilecekleri
     amacıyla kurulmuş olan Kadın  platformlar yaratmak ve çocukların
     Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın  erken çocuk eğitimi olanaklarından
     (KEDV) iktisadi işletmesi olan  yararlanabilmelerini sağlamak
     Nahıl Dükkanı’na ulaştırdılar. Vakfa  üzere faaliyetlerini yürüten bir sivil
     ulaştırılan eşyalardan bazıları  toplum örgütü. Bugüne kadar 12
     yeniden değerlendirilmek üzere  kentte 23 kadın ve çocuk merkezini
     dönüşüme alındı, bazıları da elde  destekledi, 10,000’in üstünde
     edilecek gelirin yardım faaliyetlerinde  çocuğun 3–6 yaş eğitiminden
     kullanılması için satışa sunularak  yararlanmasını sağladı. Dar gelirli
     Nahıl Dükkanı’na yerleştirildi.  bölgelerde yeni çocuk yuvalarının
                     açılması için çalışan ve girişimci
     KEDV, kâr amacı gütmeyen, dar  kadınlara pazarlama ve ürün
     gelirli bölgelerde kadınlara ve  geliştirme desteği veren KEDV’in
     çocuklara yönelik çalışmalar  çalışmalarına ufak da olsa destek
     yapan, kadınların bireysel ve  sağlamak Tepe çalışanları için
     toplumsal yaşamlarını iyileştirme  Dünya Kadınlar Günü’nü daha da
     çabalarını desteklemek, temel  anlamlı hale getirildi.                                                      15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22