Page 2 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 2

İçindekiler      Odak

       Mağazalarda kayıpları azaltmanın incelikleri ...............2
      Söz Müşterinin

       “Tepe, yaratıcı yaklaşımlar sergiliyor” ..............................10
      Tepe'den

       "Uyguladığımız sistemle daha efektif olabiliyoruz" ...12
      Tepe'den Haberler

       Tepe ailesinden Dünya Kadınlar Günü’nde                         2
       anlamlı hareket ..............................................................................15
       Başarılı çalışanlar ödüllerini aldı ..........................................16
       YGG toplantıları Ankara’da yapıldı .......................................19 10
      Zaman Yolcusu

       Yangın algılama ve söndürme sistemleri ....................20
      Gelişim Zamanı

       Öz Devrim ............................................................................................22
      Güvenlik Penceresi

       Güvenlik görevlilerine yeni kimlik kartları
       dağıtılmaya başlandı ...................................................................24
       Aranmaya engel olana para cezası .................................25

      Gezgin
       Türkiye’nin ikinci Kapadokyası: Frig Vadisi ....................26
      Güvenli Adrenalin

       Şehre meydan okuyanların sporu.....................................28
      Sokaktan Manzaralar

       Mağazalarda kendinizi güvende hissediyor     15
       musunuz? ..........................................................................................32


       TEPE’den Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. Yayın Organı Ya yın tü rü: Ye rel, sü re li, üç ay lık der gi
       Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Adı na İm ti yaz Sa hi bi: Levent Güler So rum lu Müdür: Sanem Subaşı
       Ya yın Koordinatörü: Aylin Tarhan Kuru Edi tör: Burçin Tarhan Gra fik Ta sa rım: Kadir Kaymakçı
       Fotoğraflar: Celal Kenç, Yusuf Aslan Katkıda Bulunanlar: Ayşe Başcı, Edanur Tekin
       Ya zış ma Ad re si: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No. 266/C-17-24, Ankara
       Tel: 0 312 248 80 00, Faks: 0 312 248 80 49 Web: www.tepesavunma.com.tr
       Ya pım: Konak Medya Cebesoy Sokak Aziz Apt. No: 13 Daire: 4 34734 Sahrayıcedit-Kadıköy / İstanbul
       Tel: 0216 350 03 03 Web: www.konakmedya.com
       Renk Ay rı mı ve Bas kı: Matus Basımevi, Matbaacılar Sitesi, 1514 Sokak No: 2, İvedik Organize Sanayi - 06378 Ankara Tel: 0 312 395 95 96 Faks: 0 312 395 95 99
   1   2   3   4   5   6   7