Page 21 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 21

Tepe’de 10. yıllarını     YGG toplantıları
      tamamladılar

      Tepe Güvenlik A.Ş.’de 10’uncu  Ankara’da yapıldı
      yılını tamamlayan Enver Bilir,
      Tepe Savunma ve Güvenlik Sist.
      San. A.Ş.’de 10’uncu yıllarını
      tamamlayan Gülşen Verdo ve
      Doğan Ateş’e hizmet ödülleri
      verildi. Kendilerini özverili
      çalışmaları ve başarıları nedeniyle
      tekrar tebrik ederiz.                      Tepe Savunma, Tepe       geçirildiği toplantılarda personel
                      Güvenlik ve Tepe Servis’in   turnover oranları ve alınacak
                      6 ayda bir düzenli       önlemler, süreç performans ölçümü,
                                     şirket hedeflerinin takibi ve yeni
                      olarak gerçekleştirdiği    şirket hedeflerinin belirlenmesi,
                      Yönetimi Gözden Geçirme    müşteri şikayeti ve memnuniyeti,
                                     denetim gibi konular konuşuldu.
                      Toplantıları 19-21 Kasım    Ayrıca daha önceki toplantılarda
                      tarihlerinde Ankara Bilkent  alınan kararların takibi, belirlenmiş

                      Otel’de gerçekleştirildi.   şirket politikası ve hedeflerini
                                     sağlamadaki etkinlik, ürün ve hizmet
                                     uygunluğu, ve sürekli iyileştirme
                     Her şirket için birer gün ayrılan  faaliyetleri, önerileri ve sonuçları
                     toplantılarda 2015 – 2016 yılı  tartışıldı. Bunun yanında Entegre
                     bütçeleri ve şirketin operasyonel  Yönetim Sistemindeki değişen
                     yönetim performansı değerlendirildi.  şartlar, dokümanların güncelliği ve
                     Şirketin ileriye yönelik yönetim  uygulanabilirliği, yasal mevzuatlar,
                     planı, vizyonu, çalışma şartları ve  değişiklikler ve uygulamaları ele
                     organizasyon şemasının gözden  alındı.                                                      19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26