Page 23 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 23

Kova ve merdivenlerle      İlk elektrikli sistem ısıyı   İlk modern söndürme sistemi ise
     gezen görevliler        algılıyordu           1812’de İngiltere’de mimar William
     İnsanlar çok eski zamanlardan  İlk elektrikli yangın alarmı 1800’lerin  Congreve tarafından kuruldu.
     beri yangınla mücadele etmek  sonunda ortaya çıktı. İlk kez bir  95.000 litre su içeren ve boşalması
     için çeşitli yöntemler geliştirdiler.  termostat yüksek ısıyı algılayarak  durumunda su ile beslenen tanktan
     Örneğin ilk yangın alarm    yangın söndürme sistemini devreye  yangın sırasında manuel olarak
     sistemleri insanlı sistemlerdi ve  sokmaya başladı. Yangın koruma  açılan delikleri olan borularla
     Amerika’daki müzelerde bulunan  sistemlerinin doğuşu da bu şekilde  tiyatronun tüm noktalarına su
     çizimlerden 1658’de New York’ta  oldu.             iletilebiliyordu. İlk otomatik yangın
     görevlendirilmiş kişilerin sokaklarda              söndürme sistemi ise 1874’te bir
     sürekli gezerek yangın aradıkları                fabrikada uygulandı ve başarılı oldu.
     ve yangın gördüklerinde de
     ellerindeki çanları çalarak çevreye               Günümüzde ise yangın söndürme
     haber verdikleri, aynı zamandan                 sistemlerinin pek çok çeşidi
     taşıdıkları merdiven ve kovalarla                bulunuyor. Petrol rafinerilerinde,
     mücadeleye başladıkları anlaşılıyor.              uçak ve helikopter hangarlarında,
     Yangın haber verme sistemleri                  tersanelerde, iskelelerde, yakıt
     zaman içinde biraz daha gelişti ve               dolum ve depolama tesislerinde
     şehrin çeşitli yerlere kurulan çan               daha çok köpüklü söndürme
     kuleleriyle yangın gözleme ve haber  İlk söndürme sisteminde  sistemleri tercih ediliyor. Bilgisayar
     verme işlemi gerçekleştirilmeye  Leonardo da Vinci imzası   odaları, telefon santralleri, iletişim
     başlandı.            Yangın söndürme sistemlerinin  merkezleri, müzeler, sanat galerileri,
                     gelişimi ise farklı şekilde ilerledi.  sistem kontrol odaları, jeneratör
                     Su püskürten ilk yangın söndürme
                     sisteminin 15. yy’da Leonardo
                     Da Vinci tarafından geliştirildiği
                     söyleniyor. Ancak kendi mutfağına
                     kurduğu sistem çalışsa da pek
                     başarılı olamamış ve küçük çaplı
                     bir sele neden olmuş. İlk başarılı
                     söndürme sistemi ise 1723’te
                     Ambrose Godfrey tarafından
                     geliştirildi. Yangın söndürmek için sıvı
                     içeren tankı açmak için barut tozu
                     kullanmıştı.

     1850’lerde ise işin içine teknoloji               bölümleri, güç dağıtım merkezleri,
     girmeye başladı. İlk kez bu tarihlerde             banka kasaları, kütüphaneler,
     telgraf sistemi kullanan alarm                 teyp, disket ve disk gibi depolama
     kutuları ortaya çıktı. Bu kutulardaki              alanları, aseton gibi alev alabilen
     kol çekilerek devreye giren telegrafik             sıvı depoları gibi yerlerde gazlı
     anahtar, merkez istasyona sinyal                söndürme sistemleri kullanılıyor.
     gönderiyordu. Merkez istasyonda                 Mağaza, alışveriş merkezleri, eğlence
     telgraf başındaki kişi de yangının               mekanları, toplantı yerleri ve geniş
     hangi noktada olduğunu anlayarak                çaplı işletmeler ve evlerde ise
     itfaiye ekiplerini bu noktaya                  sulamalı söndürme sistemleri sıklıkla
     gönderiyordu.                          görülüyor.                                                      21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28