Page 24 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 24

Gelişim Zamanı

        Öz Devrim
       Meander Consulting’den Özkan Zere, uykudan uyanmak,       ayrıştırıp didiklersek, “dual”-ikili,
       uykusuz kalınan dönemlerin ötesine geçip yeni bir hayatın    “divi”-bölmek, “in” de olumsuz
                                       ön ek. Toparlarsak “artık ikiye
       kapılarını aralamak, olayların akışına yön vermek mümkün    bölünmesi mümkün olmayan”
       diyor ve içimizdeki “Devrimci Öz”ü ortaya çıkarmayı, kendi   manasına erişmek mümkün.
       Che Guevara’mız olmayı öneriyor.                Türk Dil Kurumu birey kelimesini,
                                       “Kendine özgü nitelikleri yitirmeden
                                       bölünemeyen tek varlık, fert” olarak
      Kişi              Psikolojik açıdan “kişi”nin tanımı,  tanımlıyor.
      İngilizce’de “kişi” (person) Latince  insanın toplum önünde takındığı
      “persona”dan geliyor. Latince’de  roller ve büründüğü maskeleri işaret  Nasılsınız?
      persona, maske demek. Halen   ediyor.             Birisiyle karşılaşıyoruz ve laf ola beri
      tiyatronun sembolü olan, antik                  gele hatır soruyoruz:
      dönemlerde tiyatroda kullanılan  Birey             —  Nasılsınız?
      maskeleri (gülen yüz asık surata  “Birey”in İngilizce karşılığı  —  İyiyim, teşekkür ederim. Siz
      karşı) gözünüzün önüne getirin.  “individual”; yaygın anlayış   nasılsınız?
      Oyuncular eskiden rollerini işte o  “indivisible” yani “bölünemeyen”
      maskelerin ardında oynardı.   anlamında birleşiyor. Köklerine  —  Ben de iyiyim, sağ olun.   22  Haziran 2016
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29