Page 25 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 25

—  işleyip mücevhere dönüştürmek
     Öz Türkçe konuşan dildaşlarımızdan  Direnmeyi bırakıp uykudan uyanmak,
     duyup bugünlerde farkına vardığım  uykusuz kalınan dönemlerin ötesine  —  kuyumcu olmak boynumuzun
     harika bir selamlaşma var:   geçip yeni bir hayatın kapılarını  borcu.
     —  Özünüz nasıl?        aralamak, olayların akışına yön
     —  ? <3 ?           vermek mümkün.         Hadi şimdi, içinizdeki Devrimci ÖZ’ü
                                     gün ışığına çıkarma zamanı.
     İnsanı mıhlayıp düşündürüyor, hem  Biraz durup düşünüp/hissederek,
     rasyonel akla hem de duygusal  seçimler yapıp, karar verip, eyleme  Boş verin kendi CEO’nuz olmayı,
     zihne dönmek durumunda     geçmek suretiyle evrime/ etrafımızda  kendi Che Guevara’nız olun. Şimdi,
     kalıyorsunuz. Siz, evet siz, hakiki  olana bitene ve kendimize müdahale  bugün, burada; tam zamanı, tam
     siz; anne, baba, çocuk, kardeş,  etmeye başladığımızda, kendi öz  yeri…
     kuzen, yeğen, dayı, hala, teyze, amca  devrimimizi inşa etmeye başlıyoruz.
     rolleriniz değil. Doktor, mühendis,
     iş adamı, işçi, çalışan, yönetici  Kendi CEO’nuz olun
     rolünüz hiç değil. Soru, “hakiki” size  Yönetim biliminin babası Peter
     yönelik. Soruyu soran, içinize dönün,  Drucker, Kendini Yönetmek
     hissedin ve düşünün, samimi olun  (Managing Oneself) makalesinde,
     ve gerçek halinizi paylaşın istiyor.  şirketlerin çalışanların kariyerlerini
                     yönetmediklerini, insanlara kendi
     Bölünemeyen bir “öz” var içimizde,  CEO’ları olmaları gerektiğini ve
     sahici bir “öz”. Ona dönmemizi,  kendi güçlü yanlarına dayalı gelişim
     farkına varmamızı bekliyor. Kendinize  stratejilerini oluşturmalarını salık
     karşı dürüst olun,“öz”ünüz ne istiyor? verir.

     Aklınıza ve kalbinize kulak verin;  Şimdi bir de Oruç Aruoba’ya kulak
     ikisinin dengesini bulup eyleme  verelim:
     geçin...            “Kişi, hep, kendi kendisini işlemek
                     zorunda olandır:
     (D)EV’rim kayıtsızlığın ötesi  Kişi işlenmedikçe, dünyanın en ham
     Hiçbir şey yapmasak, olana bitene  şeyi---
     kayıtsız kalsak, hatta dirensek bile,  bile değildir; hiçtir---yoktur...
     her daim içimizde bir evrim gelişiyor. Kişi kendini işlemeden var olamaz--
                     -nasıl ki insan da
     Dönüp de bir bakın 5 yıl önceki  başkalarınca işlenmeden var olamaz
     halinize; nasıl da değiştiniz… Peki  (hani şu "eğitim"...).
     bu gelişim nasıl oluştu? Olayların  Kişinin varoluşu kendi kendisini
     akışına (olana bitene);     işlemesidir
      ¬ direnmeyi seçerek mi? (Mukavim) ---yani, kendi kendisini var etmesi...
      ¬ kayıtsız kalarak, farkında olmadan  Kişi, kendisini işleyerek kendini var
                     edendir.
      uyurgezer yaşayarak mı?
      (Uykucu)            Kişi işleyerek var olandır.
      ¬ uyanıp, eyleme geçmede etkisiz,
      uykusuz kalarak mı? (Uykusuz) Kişi, işler, olur...”
      ¬ uygun değişimi kendimizde
      yaratmak için eyleme geçerek mi?  Hepimizin içinde bir cevher saklı,
      (Kuyumcu)           —  bu cevheri bulmak,               Özkan Zere                                                      23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30