Page 27 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 27

Havalimanında aranmaya engel olana para cezası


     Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
     (SHGM), sivil havacılık kurallarına
     aykırı hareket eden havacılık
     işletmeleri, personel ve yolculara
     yönelik verilen idari para ceza
     yönetmeliğinde değişikliğe gitmeye
     hazırlanıyor. Hazırlanan yeni taslağa
     yeni maddeler eklenerek yoruma açık
     hale getirilmeyecek ve eylemlerle
     ilgili para cezaları artırılacak.

     Taslağa göre; havalimanında elle
     aranmaya mukavemet gösterilmesi,
     güvenlik personelinin işini yapmasına
     engel olunması, izinsiz lazer ve/
     veya havai fişek gösterisi yapılması,
     insansız hava taşıtı uçurularak özel
     hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine   ¬ Güvenlik tahditli alanlara yetkisi
     bin 500 TL para cezası verilecek.  olmadığı halde girmek ya da  Hakkari’de güvenlik
     İnsansız hava araçları ve aranmalara  yetkisiz kişilerin girişine yardımcı  kamerası zorunluluğu
     engel olunmasıyla ilgili hükümler, yeni  olmak: 1500 TL
     maddeler olarak taslakta yer aldı.                Hakkari Valisi Yakup Canbolat'ın
                      ¬ İzinsiz lazer ve/veya havai fişek  imzasıyla Hakkari Valiliği resmi
     Sektörün görüşlerine sunulan   gösterisi gerçekleştirilmesi:  internet sitesinde yayınlanan
     taslağın, geri dönüşlere göre  1500 TL             genel emir ile kent merkezindeki
     şekillendikten sonra 1 Ağustos   ¬ Havaalanı giriş kartını uygunsuz  bütün iş yerlerine 2 ay içerisinde
     2016 tarihinde yürürlüğe girmesi  kullanmak: 1000 TL      güvenlik kamerası takılması
     planlanıyor.           ¬ Uçuş kurallarının ihlal edilmesi,  istendi. Kamera özelikleri,
                      kabin görevlilerinin görevini  kameraların çözünürlükleri, kayıt
     Taslakta yer alan eylemler ve para  yapmaya engel olmak: 1500 TL  ortamı ve saklanma koşullarının
     cezaları şöyle:         (eski ceza 1162 TL)       ayrıntılı olarak verildiği genel
      ¬ Uçakta sigara ve benzeri madde   ¬ Uçuş emniyetini riske edecek  emri işyerlerine gönderildi. 2 ay
      içimi: 1500 TL         şekilde hava araçlarına lazer  içerisinde iş yerlerine kamera
      ¬ İnsansız hava araçlarının izinsiz,  tutulması, uçak haberleşmesine  takmayan ve buna uymayan iş
                                      yerlerinde Kabahatler Kanunu'nun
      kayıtsız, tescilsiz ve uçuşa yasak  müdahale edilmesi: 12 bin TL  32'inci maddesine göre cezai
      bölgelerde uçurulması: 6 bin TL (eski ceza 11 bin 625)     işlem uygulanacağı belirtildi.
      ¬ Bu araçlarla özel hayatın gizliliğinin   ¬ Kokpit kurallarının ihlal edilmesi
      ihlal edilmesi: 1500 TL     (pilota verilen ceza): 2500 TL
      ¬ Güvenlik kontrol noktalarında  (eski ceza 1162 TL)
      uyarılmasına rağmen taranmaya,   ¬ Balonlarda fazla yolcu alınması:
      elle aranmaya mukavemet     12 bin TL
      gösterilmesi, güvenlik personelinin   ¬ Balonlarla uygun olmayan
      işini yapmasına engel olunması:  meteorolojik koşullarda uçuş
      1500 TL             yapılması: 15 bin TL                                                      25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32