Page 28 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 28

Gezgin

    Türkiye’nin ikinci Kapadokyası:


    Frig Vadisi
       Kapadokya kadar tanınmasa da Ankara-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir illeri
       arasında kalan Frig Vadisi volkanik tüf kayaların oyulması ile inşa edilmiş kendine
       özgü mimarisiyle evrensel bir değer taşıyor. Uluslararası standartlarda işaretlenen
       Frig Yolu’yla vadiyi yürüyerek ya da bisikletle gezmek de mümkün.      Kafkaslar’dan Anadolu’ya    dağlık bir alan. Kolayca işlenebilen  Vadide, Friglerin ana tanrıçası
      göç eden Brig adı verilen bir  volkanik tüflerden oluşan jeolojik  Kibele’ye (Kybele) adanmış açık hava
      topluluk tarafından M.Ö. 9.   bir yapıya sahip. Bu nedenle   tapınakları, kayalara oyulmuş yüzlerce
      yy’larda Anadolu’da kurulduğu  Kapadokya kadar tanınmasa da,  barınak, gizli geçitler, sarnıç, manastır,
      bilinen Frig Uygarlığı, kendinden  doğal yapı kayanın oyulmasıyla  şapel denilen küçük kiliseler, ağıllar ve
      sonra gelen medeniyetlere    inşa edilmiş özgün bir mimariye  mağaralar bulunuyor.
      büyük etkilerde bulunmuş bir  sahip. Frig Vadisi özellikle Frig
      medeniyettir. Günümüzde Ankara- Uygarlığı'nın dini ritüellerine ve  Frig dönemi kaya anıtlarının ortak
      Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir  sosyal hayatına ilişkin önemli izler  özellikleri; bezemelerindeki ve
      illeri arasında kalan Frig Vadisi,  barındırması nedeniyle evrensel bir  süslemelerindeki zenginlik, mimariye
      derin vadiler tarafından şekillenen  değer taşıyor.       tanıştırılan üçgen alınlık ve içerisinde   26  Haziran 2016
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33