Page 31 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 31

düşünceyi yıkıp insan anatomisinin
     gerçek potansiyelinin ne kadar
     geliştirilebileceğini ortaya koydular.
     1997 de David Belle ve Sébastien
     Foucan herkesin bildiği Yamakasi
     gurubunu kurdurlar. 2001 yılında
     pek çok insan sinemada Parkur’la
     ilgili çekilen ilk filmi hayranlıkla izledi.
     Böylelikle bu spor dünya üzerinde
     ciddi bir hayran kitlesi yaratmaya
     başladı.

     Parkur aslında bir felsefe ve bir
     yaşam biçimi. Her ortamda çevreye
     bakma ve üstesinden gelinemeyecek
     hiçbir engelin olmadığına yürekten
     inanma felsefesini taşıyor. Herkesin
     eşsiz olduğuna inanıyor ve bir engeli
     hiç kimsenin aynı şekilde aşmadığını,
     herkesin çözümünün kendine has
     olduğunu ortaya koyuyor. Mottosu ise
     “Engelleri tanı, özgürlüğü tanı”.
                     birmalzemeye gerek duyulmuyor. Bu  Parkour’a başlarken dikkat
     Tehlikeli mi?          sporu yapmak için tek gereken, bir  edilmesi gerekenler
     Oradan oraya atlayan zıplayan,  çift spor ayakkabı, rahat bir pantolon
     takla atarak ilerleyen insanları  ya da eşofman altı ve bir de havalı   ¬ Parkurun kontrol edilmesi:
     görünce çok tehlikeli bir spor  t-shirt.             Parkurda yol almadan önce
     olduğu zannedilebilir ancak                    kullanacağınız alanı kontrol
     öncüsü David Belle, “Korkutucu  Güvenli Parkur için        etmek faydalı olacaktır.
     gelebilir ya da sakatlanma riski  Her ne kadar kurucusu tehlikeli  Saniyelik kararlar ile yol
     yüksek denebilir. Fakat bu sporda  bir spor olmadığını söylese de  alacağınız parkurdaki doğal
     sakatlanma ihtimaliniz yolda  güvenli bir Parkur için bazı konulara  engellerden bazıları olan
     yürürken sakatlanma ihtimalinizden  dikkat edilmesi gerekiyor. Spora  duvarların sağlamlığı ya da
     daha azdır” diyor. Nedenini ise şöyle  ilk kez başlarken en temel yer  metal nesnelerin keskin
     açıklıyor: “Çünkü yeteneklerinizi,  hareketleriyle başlanması, ardından  olmayışını bilmek size yol
     sınırlarınızı keşfetmişsinizdir. Neler  hareketlerin zorluk derecesini  alırken öz güven verecektir. Bu
     yapabileceğinizin bilincindesinizdir,  yavaş yavaş artırarak ilerlenmesi  şekilde yaralanmalar olmadan
     bilmek insana güven verir. Artık  önemli. Bir şeyin üzerinden   parkuru rahat bir şekilde sona
     dikkatlice bakıp neyin mümkün neyin  atlamaya başlamadan önce en az  erdirebilirsiniz.
     mümkün olmadığını görürsünüz. Ne  100 kez yerdeki hareketleri tekrar   ¬ Isınma hareketlerinin tam
     kadar dikkatli bakarsanız, o kadar az  etmiş olmanız ardından atlama  yapılması: Parkurda yol alırken
     riske girmiş olursunuz.”    hareketlerine başlamanız tavsiye  birbirinden bağımsız birçok
                     ediliyor. Bu ilk aşamada sıkıcı  hareket sergilediğinden
     Parkur yapmak için       gelebilir çünkü insanlar genelde  ısınma hareketlerine azami
     gerekenler           bu spora YouTube videolarında   önem verilmeli. Aksi durumlar
     Parkur’da sadece şehrin içindeki  gördükleri heyecan verici hareketler  sakatlanma riskini en üst
     ortamlar kullanıldığı için özel  nedeniyle başlıyor. Fakat o   seviyeye çekecektir.                                                      29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36