Page 5 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 5

Mağazalarda kayıpları


     azaltmanın incelikleri


         Tüm dünyada perakendeciler için hırsızlığın maliyeti 45,5 milyar dolar. Bu nedenle

      mağazalarda kayıpları azaltmak için güvenlik önlemlerinin önemi her geçen gün daha da
          artıyor. Bunun yanında mağazalarda görev yapan güvenlik görevlilerinin müşteri
                           memnuniyetine de dikkat etmesi önem taşıyor.


                     Hepimizin neredeyse her gün   hesaplanıyor. Bunun yanında ABD,
                     uğradığı mağazalarda güvenlik,  Kanada ve Avustralya’da, çalışanların
                     hem perakendecilerin kayıplarının  yaptığı hırsızlık, genel hırsızlığı da
                     önlenmesi hem de müşteri    geçiyor. ABD’de çalışanların hırsızlığı
                     memnuniyetinin sağlanması için  17,2 milyar dolar zarara yol açarken
                     önemli. Mağazacılıkta öncelikle  genel hırsızlık 13,7 milyar dolar zarar
                     hırsızlığı önlemek olmak üzere,  getiriyor.
                     alışverişe gelen müşterilerin rahat
                     ve güvenli bir ortamda alışveriş  Dünya genelinde ise çalışanların
                     yapmalarını sağlamak, gerekli  yol açtığı hırsızlık (yüzde 35,3)
                     güvenlik önlemlerini almak ilk hedef  37,8 milyar dolar kayba yol açıyor.
                     haline geliyor.         Muhasebe ve fiyatlama hatalarından
                                     doğan kayıplar (yüzde 16,9) 18,1
                     Mağaza güvenliğinde en önemli risk;  milyar dolar, satıcı yolsuzluklarının
                     müşteri ve çalışan hırsızlığı olarak  zararı ise (yüzde5,4) 5,8 milyar dolar
                     karşımıza çıkıyor. Bunun yanında  olarak hesaplanıyor.
                     dolandırıcılık, kargaşa (yağma
                     girişimleri), yangın, elektrik kesintisi,  Bu noktada güvenliğin önemi
                     doğal afetler, toplumsal olaylar,  yine rakamlarla ortaya konuyor:
                     sabotaj ve terör olayları da diğer göz  Mağazalarda, 2010 yılında 6,2 milyon
                     önünde bulundurulması gereken  hırsız ‘’güvenlik önlemleri sebebi ile’’
                     riskler olarak görülüyor.    suçüstü yakalandı.

                     6.2 milyon hırsıza suçüstü   Kayıplar, güvenlik önlemiyle
                     Yapılan araştırmalara göre,   yüzde 5,6 azaldı
                     mağazacılıkta kayıpların baş  Mağazalardaki kayıpların artması
                     sorumlusu olarak yüzde 42,4 ile  ve güvenlik önlemlerinin öneminin
                     genel hırsızlık karşımıza çıkıyor. Genel  daha da fazla anlaşılmasıyla bu
                     hırsızlığın dünya perakendecilerine  konuya yapılan yatırım giderek
                     maliyeti 45,5 milyar dolar olarak  artıyor. Perakendecilerin yüzde 31’i                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10