Page 6 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 6

Odak
                                       net cevapları ile kontrolü sağlamalı.
                                       Mağaza çalışanları ile mesafeli
                                       olmalı. Görev bilinci olan, yaptığı işi
                                       sahiplenen, iletişimi kuvvetli bir kişi
                                       olmalı.

                                       Tepe Güvenlik de tüm bunları
                                       sağlamak için güvenlik personeline
                                       işe başlamadan önce kanun
                                       gereği İSG Eğitimi ile mağaza
                                       güvenliği konusunda eğitim veriyor.
                                       Sonrasında ise 5188 sayılı Özel
                                       Güvenlik Kanunu, arama, devriye,
                                       iletişim, rapor ve tutanak tutma ve
                                       genel güvenlik konularında eğitim
                                       sağlıyor. Ayrıca gündeme ilişkin
                                       eğitimler de verildikten sonra sınav
                                       yapılıyor, var ise eksiklikler tespit
                                       ediliyor ve buna göre personel, özel
                                       olarak tekrardan eğitim sürecinden
                                       geçiriliyor.

                                       Kameralar ve alarmlar
      hırsızlığın önceki yıla göre arttığını  5 sırayı paylaşıyor. Türk perakende  mağazalar için önemli
      belirtirken, yüzde 41’i ise hırsızlık  sektörü ise, 1.690 milyar dolarlık  Güvenlik personelinden sonra
      girişimlerinin arttığından yakınıyor.  hırsızlık ve ihmale bağlı kayıpla  mağazacılığın en önemli güvenlik
      ABD, Çin, Fransa, Türkiye, Rusya,  14’üncü sırada yer alıyor. Bu rakam  unsuru ve teknolojik desteği ise
      Almanya, Brezilya, Hindistan ve  ise satışların yüzde 1,52’sine denk  kameralar olarak karşımıza çıkıyor.
      Güney Afrika’nın aralarında olduğu  geliyor. 2009’da satışların yüzde  Kullanılan kameraların çözünürlüğü
      42 ülkedeki en büyük perakende  1,67’si oranında kayıp yaşayan Türk  ve her noktayı görmesi çok önemli.
      şirketleri, bu yıl dünya genelinde  perakendecileri, kayıpları azalttılar.  360 derece dönme özelliğine sahip
      güvenliğe ve önlem paketlerine                  olan kameraların kullanılması,
      yönelik harcamalarını yüzde 10  Görmek ile bakmayı       şüpheli şahısların takibinin bu
      arttırdılar. Bunun sonucunda da  ayırmak gerek         kameralar üzerinden yapılması
      suç ve hataya bağlı kayıplar geçen  Mağazada görevli güvenlik  gerekiyor. Kameraların bakımı da
      yıla göre yüzde 5,6 azaldı. Dünya  görevlisinin, müşteriyle mağazaya ilk  önem taşıyor. Arıza durumunda
      genelinde suç artarken, güvenlik  girişinden çıkışına kadar iletişimde  derhal müdahale edilmesi gerekiyor.
      sayesinde suça bağlı kayıplar da  olan kişi olması nedeniyle bırakacağı
      azalıyor.            izlenim çok önemli. Bu nedenle  Bunun yanında alarmlar da kayıpların
                      mağaza güvenlik personelinin   önlenmesinde önemli unsurlar. Çıkış
      Türkiye hırsızlıkta       mağaza müşterileri ile kurduğu  noktalarındaki ve alışverişsiz çıkışta
      14'üncü sırada         iletişimin yanında gerek fiziki  bulunan kapı alarmlarının her zaman
      2010’da suç ve hata nedeniyle  görüntüsü gerekse, diksiyonu ile  çalışır durumda olması gerekiyor.
      yaşanan kayıplarda 39,3 milyar  fark yaratması gerekiyor. Bunun  Ayrıca değerli ürünlerde alarm
      dolarla ABD, bir numara olurken,  yanında güvenlik görevlisinin bakma  olması, küçük ve değerli ürünlere
      Japonya 9,2, İngiltere 6,6, Almanya  ile görmeyi ayıran bir özelliği olmalı.  takılan alarm ile ürünün gözle takip
      6,1 ve Fransa 5,7 milyar dolarla ilk  Görev esnasındaki duruşu, kısa ve  edilecek yerde olması önem taşıyor.   4   Haziran 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11