Page 7 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 7

Bunlar dışında olası hırsızlıkları  yönetim sistemleri hırsızlık  böyle bir sistem çalışanların
     önlemek için şu önlemleri almak  olasılığını azaltıyor. En etkili  hırsızlığını da caydırıcı bir etki
     kaçınılmaz:           teknolojilerden birisi kameraların  yapıyor.
     1. Çalışanların seçimine    kullanılması. Finansal kuruluşlarda,
     özen göstermek: Çalışanların  süpermarketlerde ve perakende  İşletmelerin, hırsızlık fırsatlarını
     hırsızlığını önlemenin ilk adımı  mağazalarında kullanılan yeni bir  ortadan kaldırmaya yönelik olarak
     insan kaynaklarından başlıyor. Bu  teknoloji dijital veri yakalayıcı "Digital  kullanabileceği başka bir teknoloji,
     nedenle bir kişiyi işe alırken çok  Datacatch" adı verilen teknoloji. Bu  çeşitli alanlara ve bilgilere erişimin
     özenli ve seçici olmak gerekiyor.  teknolojide kullanılan dijital videolar  engellenmesi. Çalışanların belli
     Kişinin özgeçmişinin araştırılması,  yüzlerce kameranın anlık kayıtlarını  alanlara girmesi ya da belli bilgileri
     sabıka kayıtlarının incelenmesi,  yapabiliyor, bunları sıkıştırılmış  görmesi kesin zorunluluk olmadıkça
     referanslarının değerlendirilmesi  biçimde ana sistemde saklıyor. Bu  yasaklanır. Böylece işletme,
     gerekiyor. Mağaza hırsızlığı yapan  görüntüler tarih, zaman, kamera  çalışanların görmesini istemediği
     personel bu yasadışı davranışını  türü, hareket ve kayıt verisine göre  bilgileri elektronik olarak şifreler,
     girdiği her işte sürdürmektedir. aranabiliyor. Bilgisayar bağlantısı,  basamaklar.
                     yazıcı bağlantısı, monitör bağlantısı,
     2. İnsan kaynakları açısından önlem  modem bağlantısı kurulabiliyor.  Kullanılan teknolojinin her
     almak: İnsan kaynakları bölümü, işe  Yapılan kayıtlar VHS teyp ya da  özelliğini çalışanların bilmesine
     almanın dışında hırsızlığı önleyici  CD-R (W)'ye aktarılabiliyor. Aynen  gerek yoktur. Bu teknolojilerin
     çeşitli önlemlerin alınmasından da  ya da JPEG’e çevrilerek baskı  ana amacı çalışanların hırsızlığını
     sorumlu. Bu konuda doğrudan ya da  alınabiliyor. Uzaktan kumandası  engellemektir. Başka bir amacı
     dolaylı etkisi olacak başlıca önlemler  aracılığı ile anlık kayıtlar ya da eski  da hırsızlık yapan çalışanı
     şöyle sıralanabilir:      kayıtlar yönetilebiliyor. Bir olaya  yakalamaktır.
      ¬ Çalışanların eğitimine önem  ilişkin olarak yönetim, araştırma
      vermek,            yapmak istediğinde saniyeler içinde  5. Ürünleri doğru yerleştirmek:
      ¬ Çalışana uygun görev vermek, görüntülere ulaşılabiliyor. Kuşkusuz  Kayıpları önlemenin yollarından biri
                                     de yüksek riskli ürünleri ve alanları
      ¬ Çalışanlara saygı duymak,                  belirlemek ve farklı önlemler almak.
      ¬ Nesnel davranmak,                      Değerleri çok yüksek ürünlerin
      ¬ Güvenlik kurallarını uygulamak.               toplam hırsızlıktaki payları daha
                                     fazla. Envanterin yüzde 10'luk
     3. İşletme kültürü yaratmak:                  bölümü değer olarak toplam
     Mağazadan çalmayı önlemek üzere                 envanter kayıplarının yüzde 40'ını
     işletmenin bir dürüstlük kültürü                oluşturuyor. Mağaza yönetiminin
     yaratması gerekiyor. İşletmede                 tüm özenini ve engelleyici
     farkındalık oluşturmak için,                  önlemlerini bu tür çok pahalı ve
     kurumun çalışanlarla stok kayıpları               çalınması kolay ürünler üzerinde
     ve hırsızlık konularında iletişim                yoğunlaştırması tavsiye ediliyor.
     kurması önem taşıyor. Bir dürüstlük               Bunlara örnek olarak mücevher, deri,
     kültürü yaratmak aynı zamanda etik               küçük elektronik aygıtlar verilebilir.
     temellere dayalı olarak iş görmeyi
     de sağlıyor.                          İşletmenin en önemli varlığı ise
                                     nakittir. Nakit yönetimi çok büyük
     4. Gelişmiş teknolojilerden                   öneme sahip. Kasada yeterinden
     yararlanmak: Mağaza içi hırsızlığı               fazla nakit olması çalışanı çalmaya
     önlemenin başka bir yolu da                   özendirebilir. Bu nedenle kasada
     teknoloji. Zarar engelleyici teknik               sınırlı miktarda nakit bulunduracak                                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12