Page 8 - Aylık Dergi “Tepe’den” Haziran 2016 - Sayı 12
P. 8

Odak
      biçimde kasa denetimlerinin   ve davranış değişikliklerinin  mağazada alışveriş yaparmış
      yapılması gerekir. Fazla nakitin  olduğunu gösteriyor. İşletmelerde  gibi dolaşmaları da hırsızlığın
      zaman zaman toparlanması iyi olur.  bu tür gözlem ve değerlemeler her  önlenmesinde bir başka yöntem.
      Ayrıca küçük mağazalarda kasiyerin  düzeydeki çalışanlar için yapılmalı.  Sahte müşteriler gerçek müşteri
      alışveriş sepetini daha iyi görmesi  Araştırmalara göre hırsızlık yapanlar  gibi ürünleri inceler, sepetlerine
      için aynalar yerleştirilir.   arasında alt düzey çalışanların payı  koyar ve bu arada mağaza
                      yüzde 80 olarak karşımıza çıkıyor.  hırsızlığına ilişkin izler arar ve olası
      6. Uyarıları fark etmek: Çalışanların  Ancak bunların çaldıklarının parasal  mağaza hırsızlarını araştırırlar.
      hırsızlığına ilişkin olarak olası  değeri toplamın yüzde 20'sini  Büyük perakendecilerin çoğu bu
      uyarıların farkına varmak da önem  oluşturuyor. İstatistiklere göre üst  tekniği kullanıyor ve müşterilerin
      taşıyor. Ancak bu değişimlerin  düzey çalışanlar çok daha büyük  yanı sıra çalışanların hırsızlığını da
      suçluluktan mı yoksa kişinin  zararlara yol açıyorlar.     bu yöntemle saptıyorlar.
      duygusal ve psikolojik durumundan
      mı kaynaklandığını saptamak   7. Sahte müşteri kullanmak:   8. Çıkışları denetlemek: Mağazanın
      gerekiyor. Deneyimler, hırsızlıkla  Görevlendirilen mağaza   çıkışında yer alan görevliler
      ilgili olarak pek çok farklı işaretlerin  çalışanlarının farklı kılıklarda  çalışanların hırsızlık açısından

   6   Haziran 2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13