Page 11 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 11

kaçan bir konunun önemli sorunlar
     yarattığını belirtiyor. Örneğin sosyal
     güvencesi olmayan bir şahsın
     denetimsiz bir şekilde şantiyeye
     girmesi ve başına bir şey gelmesi
     en korkulan olaylardan biri. Bu
     nedenle giriş-çıkış denetimleri çok
     önemli. Soylu, şantiyenin güvenliği
     ilgili beklentilerini hem müşteriler
     ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin
     güvenliğinin sağlanması hem de
     kendilerine ait malzemelerin ve
     yüklenicilerin yaptığı imalatların
     korunması olarak özetliyor.

     Soylu, “Kontrolsüz girişler, saha
     içerisinde bizim kontrolümüz
     dışında iş kazalarının gerçekleşmesi
     arzu etmediğimiz, izin verilmemesi
     gereken durumlar. Sosyal güvencesi
     olmayan hiç kimsenin inşaat
     alanına girmemesi gerekiyor.
     Sınır güvenliğini fiziki güvenlik
     önlemleriyle sağlıyoruz. Ama işçi,
     personel ve ziyaretçi girişlerinin
     olduğu yerlerde giriş çıkışların
     kontrolü ayrıca önem kazanıyor”
     diyor.

     Şu anda Tepe Savunma’nın gündüz
     dört, gece beş güvenlik görevlisi  güvenliği sorumlusu arkadaşımız  ve güvenlik görevlilerinin sahip
     alanda hizmet veriyor. Gece   onların sosyal güvencelerini kontrol  olması gereken diğer özellikleri de
     vardiyasındakiler devriye gezerek  ettikten sonra ziyaretçi formlarını  şöyle özetliyor: “Bunun yanında
     hırsızlığa karşı önlem alırken gündüz  düzenleyerek şantiye sahasına  güvenlik görevlilerinin kişilerle
     vardiyasındakilerin önceliği giriş ve  alınmalarını sağlıyor.”  kurdukları diyalog da çok önemli.
     çıkışların kontrolü oluyor.                   İşçi-usta seviyesindeki insanlarla
                     Güvenlik görevlilerinin     muhatap oluyorlar; onların
     Soylu, şu anda giriş ve çıkış  özellikleri           söylediklerini anlayabilecek, onları
     kontrolünde yapılanları şöyle  Mesainin sabah 8.00’de başladığına,  yönlendirebilecek beceride, sosyal
     özetliyor: “Güvenlik görevlisi  bu saatlerde 300’e yakın kişinin  ilişki kurabilecek kapasitede
     arkadaşlarımız her gelen kişinin  giriş yaptığına, böylece büyük  arkadaşlar olması lazım. Gece
     kime ve ne amaçla geldiğini   bir yoğunluk yaşandığına dikkat  güvenliğinde ise sahanın fiziki
     sorguluyorlar. Ofis çalışanlarımızla  çeken Soylu, “Kapıda görevli  güvenlik koşullarının kontrolü
     randevusu varsa teyit ederek ofise  arkadaşlarımızın hızlı dikkatli ve titiz  ve denetimi konularında bizim
     gönderiyorlar. Sahaya girmeleri  olması gerekir ki, kapıda yığılma  taleplerimizi karşılayabilecek
     gerekiyorsa iş güvenliği sorumlusu  olmadan kimlik kartlarını kontrol  kapasitedeki arkadaşlarımızla
     arkadaşlarımıza yönlendiriyorlar. İş  etsin ve çalışanları içeri alsın” diyor  çalışmayı tercih ediyoruz.”                                                      9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16