Page 12 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 12

Söz Müşterinin
                                       biri. Onun dışında şantiyede
                                       güvenlik personeliyle iletişim kuran
                                       arkadaşlarımın da alınan hizmetten
                                       son derece memnun olduklarını
                                       biliyorum” diyor. Park Mozaik,
                                       Tepe Savunma ve Güvenlik’ten
                                       sadece güvenlik görevlisi hizmeti
                                       almıyor aynı zamanda alanın
                                       güvenlik kameraları ile kontrolü de
                                       sağlanıyor. 75.000 metrekarelik
                                       alanın her noktasının görevlilerce
                                       kontrolü mümkün olmadığından
                                       çevrede, kamp alanında, nizamiye
                                       bölgesinde ve ambarda yani kıymetli
                                       malzemelerin olduğu alanlarda
                                       güvenlik kameraları kullanılıyor.
                                       Bu kameraları izleyen bilgisayarın
                                       bulunduğu güvenlik odasında da bir
                                       kişi sürekli görüntüleri izleyerek sınır
                                       güvenliğini kontrol ediyor.
                                       Sitenin kalıcı güvenliğini de
                                       Tepe sağlayacak
                                       Bir firmadan hem fiziki hem de
                                       teknolojik güvenlik hizmeti almanın
                                       da ayrı bir avantaj sağladığına
                                       dikkat çeken Soylu, “Biz proje
      “Tepe Savunma’nın        denetim sistemleriyle şantiyedeki  aşamasında bazı güvenlik risklerini
      deneyimine güveniyoruz”     görevlileri habersiz şekilde   göremeyebiliyoruz ya da eksik
      Tüm bu beklentileri Tepe    kontrol ediyorlar. Gece, güvenlik  görebiliyoruz. Tepe Savunma
      Savunma'nın elemanlarının en  görevlilerinin görevinin başında  ve Güvenlik şirketi hem birçok
      iyi şekilde karşıladığını belirten  olup olmadıklarını denetliyorlar.  şantiyeye hem de birçok aktif iş
      Soylu, biz hizmetlerinden çok  Diğer firmalarda bu denetleme  yeri ve bitmiş konut projelerine
      memnun olduğumuz ve deneyimine  mekanizmasının çok aktif olarak  hizmet verdiği için o projelerdeki
      güvendiğimiz için Tepe Güvenlik  çalıştığını düşünmüyorum” diyor.  eksikleri ve güvenlik açıklarını
      firmasını tercih ettik. Örneğin benim              tespit ederek bizim projemizi daha
      oturduğum sitede başka bir güvenlik  Bunun yanında eksik gördükleri  üst seviyelere getirme anlamında
      firması ile çalışılıyor. Ama arada çok  konuları aktardıklarında da çok  büyük destek sağlıyor” diyor. Bu
      ciddi farklar gözlemliyorum. Bakış  hızlı bir geri dönüş alabilmekten  noktada Park Mozaik, sitenin hayata
      açıları çok farklı. Onlar sadece bir  duyduğu memnuniyeti dile  geçtiği zamanki güvenlik ihtiyaçları
      elemanın sahada bulunması için  getiren Soylu, “Bizim yaptığımız  konusunda da Tepe Savunma ve
      çalışıyor. Tepe Güvenlik ise gerçekten  talepler anında değerlendiriliyor  Güvenlik’ten güvenlik kameralarının
      görevini yapmaya çalışan bir  ve olumsuzlukların giderilmesi  yeri, güvenlik elemanlarının yeterli
      firma. Buradaki arkadaşları sürekli  için her disiplindeki sorumlular  olup olmadığı konularında destek
      denetleyen bir iç denetim sistemleri  görevlerini çok kısa sürede yerine  almış. Soylu, sitenin kalıcı güvenlik
      var. Bizim bir konuda şikayette  getiriyorlar. Bu yaklaşım, benim en  altyapısı imalatlarında de Tepe
      bulunmamızı beklemeden kendi iç  memnuniyet duyduğum konulardan  Güvenlik’in sağlayacağını belirtiyor.   10  EKİM 2016
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17