Page 15 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 15

Program hem teknik, hem de kişisel
     gelişim eğitimlerinden oluşuyor.
     Eğitimlerin kapsamları yöneticilerin
     bulundukları kadro ve/veya aday
     oldukları kadrolara göre belirleniyor.
     Tepe Servis ailesine yeni katılan
     ve/veya terfi eden yöneticiler için
     ilk etapta iki hafta süren yoğun ve
     sıklaştırılmış bir eğitim programı
     mevcut. Bu eğitimler içerisinde, ekip
     olma, takım ruhu, planlama gibi
     başlıklar yer alıyor.
     Yapılan sınav terfi
     durumunu etkiliyor
     Eğitim programı, 2 hafta ve
     10 modül olarak planlanıyor. İlk üç
     gün sahada operasyonel eğitimler
     yani sahada uygulamalı iç alan
     temizlikleri, makine malzeme bilgisi,
     uygulamalı makine kullanımı, cila
     atımı ve saha denetimleri yapılıyor.  Ömer Özcan ve Risk ve Hak Ediş  sözlerle özetliyor: “19 Ağustos’ta
     Daha sonra teknik yeterlilik, idari  Müdürü Savaş Aydın veriyor.  ilk mezunlarını veren program
     yetkinlik, iş hukuku ve insan                  sonrasında yöneticilerimiz
     kaynakları gibi konularda farklı  Şirketin tanıtılması, denetim  sıkılmadan, merakla eğitime katılım
     uzmanlar eğitim desteği veriyor.  teknikleri konuları, gün içinde  sağladılar ve uygulama şansından da
     Bu bahsedilen konularda ve kişisel  yaşanan iş sıkıntıları ve müdahale  yararlandılar. Üstelik eğitim sonunda
     gelişim içerikli sınava tabi tutulan  şekilleri, müşterileri ilişkilileri, satın  kazandıkları beceri takım çalışması,
     katılımcıların aldıkları puanlar terfi  alma, bütçe takibi gibi konularda  hukuksal süreç bilgileri, proje planı ve
     değerlendirme formuna işleniyor ve  eğitim veren İnayet Türk ve Ömer  bütçenin önemini daha iyi anladılar.
     açık pozisyon olması durumunda ya  Özcan, ilk eğitim programını şu  Yapılan sınav da bunun ne kadar
     da terfi dönemlerinde, eğitimdeki                katkı sağladığını belgelemiş oldu.”
     performansları dikkate alınarak
     uygun atamalar yapılıyor.                    Bunun yanında Türk ve Özcan, eğitim
                                     programının hiç durmadan şirket
     Eğitimlerin teknik bölümleri, şirket              büyümesine paralel bir şekilde
     yöneticileri tarafından verilirken kişisel           devam etmesini amaçladıklarını
     gelişim eğitimleri ve sektör planlama              belirtirken, “Eğitim hedeflerimiz
     gibi özel uzmanlık gerektiren konular              büyüme ve gelişme hedeflerimiz
     ise BY Danışmanlık’ın uzmanları                 ile ortak. Ama şuna inanıyoruz ki,
     tarafından veriliyor. İş hukuku                 yönetici olmak sürekli gelişim ve
     ve insan kaynakları gibi önemli                 ilerleme demek. İşte bu yüzden
     alanlardaki eğitimleri şirketin hukuk              Akademi çalışmalarımız ve
     ve insan kaynakları departmanları                eğitimlerimiz her geçen gün artarak
     gerçekleştiriyor. Şu anda teknik                sürecek. Bakarsınız tüm bina
     eğitimleri, Merkez Bölge Müdürü                 yönetimi firma yöneticilerini bir gün
     İnayet Türk, Marmara Bölge Müdürü                biz eğitiyor oluruz” diyor.                                                      13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20