Page 16 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 16

Tepe'den      Tepe Servis, sağlık
      projelerinde fark yaratacak

       Tepe Servis ve Yönetim A.Ş,  Temizlik başta olmak üzere destek  ana faaliyet konularına daha fazla
       2016’da devreye alınması    hizmetleri, entegre tesis yönetimi,  zaman ayırabilmek, varlıklarını
                                       daha iyi yönetebilmek, risk ve
                      çağrı merkezi ve akıllı kart hizmetleri
       planlanan üç Kamu - Özel    sunan Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.,  maliyetlerini düşürmek ve bunlara
       İşbirliği entegre sağlık    Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında  bağlı sorunları ortadan kaldırmak
                      açılacak şehir hastanelerinde temizlik,
                                       için destek hizmetleri ve tesis
       tesisinde P2 paketi ile tıbbi  yemek, hasta taşıma, refakat gibi  yönetimi konularında hizmet
       olmayan destek hizmeti     tıbbi olmayan destek hizmetleri paketi  sunan firmalarla çalışmayı tercih
       sunacak.            P2 ile fark yaratmaya hazırlanıyor. ediyor. Biz de bu noktada uzman
                                       ekiplerimiz ve kaliteli hizmetlerimizle
                      Tepe Servis ve Yönetim, 18 adet
                      Kamu - Özel İşbirliği entegre sağlık  devreye giriyoruz. Destek hizmetleri
                      tesisin 2016 yılında devreye girmesi  sektöründe hizmetler portföyünün
                      hedeflenen üçüne hizmet sunacak.  genişliği, müşteriler için her hizmetin
                      Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. Genel  alınabileceği tek bir çözüm ortağı
                      Müdürü Canan Çakmakcı ile konunun  olabilmek nedeniyle büyük önem
                      detaylarını konuştuk.      taşıyor. Bu hedefle yapılanan Tepe
                                       Servis, temizlik ve destek hizmetlerine
                      Tepe Servis ve Yönetim A.Ş.'nin  ilaveten entegre tesis yönetimi, akıllı
                      kuruluş hikâyesini anlatır mısınız? kart ve çağrı merkezi hizmetleri de
                      Tepe Servis ve Yönetim A.Ş, Bilkent  sunuyor.
                      Holding’e bağlı olarak 2008 yılında
                      temizlik başta olmak üzere destek  Amiral gemisi hizmetlerimiz,
                      hizmetleri, entegre tesis yönetimi,  tesis yönetimi, temizlik ve destek
                      çağrı merkezi ve akıllı kart hizmetleri  hizmetleri. Bu iki alanda oldukça
                      alanlarında hizmet vermek amacıyla  iddialıyız. Sunduğumuz entegre tesis
                      kuruldu. Sekiz yıl gibi kısa bir sürede  yönetimi (temizlik, güvenlik, teknik
                      5 bini aşan personelimizle, 200’e  bakım, bahçe bakım, ofis destek vb.)
                      yakın kurumsal müşteriye, 78 ilimizde  hizmetleriyle, tamamen profesyonel
                      1700 noktada hizmet veren, sektörde  bir yönetim anlayışı gerektiren
                      dikkat çeken bir şirket konumuna  tesislerin idari süreçlerini devralmakla
                      geldik. Bu çerçevede, bu kadar kısa  kalmıyor, yönetim maliyetlerini
                      sürede tamamen organik büyüme  düşürmek ve daha iyi ortamlar
                      ile bu seviyeye ulaşan %100 yerli  yaratmak amacıyla ihtiyaçlara dönük
                      bir şirket olmanın haklı gururunu  çalışmalar da yürütüyoruz. Şu anda
                      yaşıyoruz.            üç ulusal bankadaki hizmetlerimize
                                       ilaveten, Kamu-Özel İşbirliği (Public-
                      Verdiğiniz hizmetlerin kapsamı  Private Partnership/PPP) kapsamında
                      hakkında bilgi verebilir misiniz? açılacak şehir hastaneleri veya
   Canan Çakmakcı            Artık günümüzde birçok şirket,  entegre sağlık kampüsleri olarak   14  EKİM 2016
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21