Page 17 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 17

da ifade edilen projelere yönelik  Söz konusu üç projenin toplam yatak  sahip olduğumuz için, çok kısa
     olarak P2 paketi içerisinde yer alan  kapasitesi 2 bin 480.  sürede şirketimizi daha pek çok
     tıbbi olmayan destek hizmetlerine                farklı KÖİ projesinde, alanında fark
     odaklanmış durumdayız.     Şehir hastanelerinde sunulacak  yaratırken göreceksiniz. Şirket
                     hizmetlerin kapsamı, konu “sağlık”  içi yapılanmamızda sadece bu
     Şehir hastaneleri projeleri dikkat  olduğu için özel bir bilgi birikimi  özel projeler için çalışacak ekipler
     çeken bir çalışma alanı, bu alandaki  ve tecrübe gerektiriyor. Özellikle  oluşturduk ve ayrı bir departman
     çözümlerinizden bahseder misiniz?  bu hastane kampüslerinin işletim  kurduk. Şu anda Türkiye’nin ilk KÖİ
     Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ile hastane  süreçlerinin çok daha çağdaş ve  hastanesi Mersin Entegre Sağlık
     ve sağlık tesislerinin planlanması  profesyonel yürütülecek olması  Kampüsü, Yozgat Eğitim ve Araştırma
     yaklaşık 20 yıl önce İngiltere’de  hizmet verecek kuruluşların da aynı  Hastanesi için çalışmalarımıza
     başlatılan bir model. Bu model,  seviyede kurumsal ve profesyonel  start verdik. Bir diğer KÖİ projesi
     dünyada denenen, uygulanan bir  bir olgunluğa ulaşmış olmasını  için de imza sürecindeyiz. Her üç
     entegre tesis yönetimi modeli.  gerektiriyor. Türkiye’de bu seviyede  şehir hastanesinde P2 Hizmetleri
     Ülkemizde ise şehir hastanesi olarak  olan tamamı yerli hizmet firması  çerçevesinde yer alan çeşitli
     projelendirilmiş olan toplam 34  sayısı üçü geçmez. Tepe Servis, genç  hizmetleri sunacağız. “Non-medikal”
     adet KÖİ projesi bulunuyor. Türkiye  yaşına rağmen, bir Bilkent Holding  hizmetler arasında güvenlik, temizlik,
     çapında 42 bin 896 yataklık bir sağlık  kuruluşu olarak bu alanda liderlerin  çamaşırhane, yemek, ilaçlama, atık
     yatırımından söz ediyoruz. Şehir  arasında yerini aldı.    yönetimi, hasta taşıma, refakat,
     hastanesi konseptini, o şehirde                 yönlendirme, yardım masası ve
     verilebilecek sağlık hizmetlerinin  Hastaneler özel alanlar, bu alanda  otopark yönetimi hizmetleri yer alıyor.
     tamamının sağlandığı bir hastane  sunulacak hizmetlerin içeriği,  Hedefimiz mümkün olabildiği ölçüde
     kompleksi olarak düşünebilirsiniz.  temizlikten, atık yönetimine  çevreci ürünler kullanarak, hastaların
     Sözleşmeleri imzalanan 18 adet  kadar kendine has pek çok farklı  temiz ve güvenli bir çevrede
     projeden 2016 yılı bitmeden hizmete  detaya sahip. Her türlü projede  iyileşmesini sağlamak olacak.
     girmesi beklenenlerin üçüne Tepe  hizmet sunmaya yetkin bir şirket
     Servis olarak biz hizmet vereceğiz.  olduğumuz ve gerekli know-how’a  Size göre müşterilerinizin sizi tercih
                                     etme sebepleri nelerdir?
                                     Profesyonel ekiplerimiz ve
                                     sunduğumuz hizmetin kalitesi
                                     sayesinde kısa sürede hatırı sayılır
                                     bir kurumsal portföye sahip olduk.
                                     Bilkent ve Tepe markalarının her
                                     alanda olduğu gibi bu alanda da
                                     kalite ve profesyonelliğin göstergesi
                                     olduğunu bilen müşterilerimizin
                                     olumlu referanslarının
                                     büyümemizdeki rolünün oldukça
                                     büyük olduğunu düşünüyorum.
                                     Hizmet içi eğitim, yüksek denetim
                                     mekanizması ve personel
                                     seçiminde gösterdiğimiz titizlik
                                     hizmet kalitemizde hedef aldığımız
                                     mükemmellik seviyesi ile sektörde
                                     liderler arasındaki yerimizi aldık.
     Tepe Servis ve Yönetim, Mersin Mersin Entegre Sağlık Kampüsü ve  Başarılarımızı daha da yukarı taşımak
     Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi için anlaşma imzaladı.   için durmaksızın çalışıyoruz.                                                      15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22