Page 2 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 2

İçindekiler      Odak

       Tepe, şantiye güvenliğinde fark yaratıyor ..........................2
      Söz Müşterinin

       “Tepe’nin denetim mekanizması çok güçlü” .................8
      Vaka Analizi

       Şantiye sahalarında giriş çıkış kontrolü
       büyük önem taşıyor ..........................................................................11

      Tepe'den                                         2
       Tepe Servis yöneticilerine kapsamlı eğitim .................12
       Tepe Servis, sağlık projelerinde fark yaratacak .............14
                                8
      Tepe'den Haberler
       İşte, Tepe’nin en başarılıları ......................................................16
       Bursa Bölge Müdürlüğü ziyareti ..........................................22
       Tepe Grubu İSKİF 2016 Fuarı’ndaydı ...................................22
       Tepe Savunma basın buluşması gerçekleştirildi .......23
      Zaman Yolcusu
       Modern zırhımız çelik yelekler ...............................................20

      Gezgin

       Çorum’dan geçen tarih: Hitit Yolu ......................................24
      Güvenlik Penceresi
       Adana'da 'drone' kullanımı yasaklandı............................27
       Atatürk Havalimanı'nda yeni güvenlik önlemi............32

      Gelişim Zamanı
       Yoga yapma Lego yap ................................................................28

      Güvenli Adrenalin                                     12
       Bırakın dalgalar sizi götürsün ................................................30


       TEPE’den Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. Yayın Organı Ya yın tü rü: Ye rel, sü re li, üç ay lık der gi
       Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Adı na İm ti yaz Sa hi bi: Levent Güler So rum lu Müdür: Sanem Subaşı
       Ya yın Koordinatörü: Aylin Tarhan Kuru Edi tör: Burçin Tarhan Gra fik Ta sa rım: Kadir Kaymakçı
       Fotoğraflar: Barış Tekin Katkıda Bulunanlar: Melda Bağdatlı
       Ya zış ma Ad re si: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime No. 266/C-17-24, Ankara
       Tel: 0 312 248 80 00, Faks: 0 312 248 80 49 Web: www.tepesavunma.com.tr
       Ya pım: Konak Medya Cebesoy Sokak Aziz Apt. No: 13 Daire: 4 34734 Sahrayıcedit-Kadıköy / İstanbul
       Tel: 0216 350 03 03 Web: www.konakmedya.com
       Renk Ay rı mı ve Bas kı: Matus Basımevi, Matbaacılar Sitesi, 1514 Sokak No: 2, İvedik Organize Sanayi - 06378 Ankara Tel: 0 312 395 95 96 Faks: 0 312 395 95 99
   1   2   3   4   5   6   7