Page 20 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 20

Tepe'den Haberler
                    Kocaeli’nde Safi   Bursa’da Merkez Fiziki Güvenlik Koordinasyon Havuz
                    Derince Uluslararası  Personeli projesinde çalışmakta olan güvenlik görevlisi
                    Liman İşletmeciliği  Mustafa Tavşan, gayretli ve dikkatli çalışmaları nedeniyle
                    A.Ş. projesinde    teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
                    çalışan vardiya    OMV Petrol Ofisi, İskenderun Terminali’nde çalışan
                    sorumlusu Kemal    vardiya sorumlusu Mustafa Tohma ve güvenlik görevlisi
                    Kahriman, projede   Serdar Göz dikkatli çalışmaları sebebiyle takdir belgesi ile
                    yaşanan iş kazası   ödüllendirildi.
                    sırasındaki duyarlı
                    çalışmaları nedeniyle
                    teşekkür belgesi ile
                    ödüllendirildi.
                    Köknar Kağıt
                    Karton San. ve
                    T.A.Ş’nin Kırklareli,
                    Lüleburgaz’daki
                    Bercadia AVM
                    projesinde çalışan
                    güvenlik görevlisi        Remzi Parlak      Hasan Yuca
                    Kerem Çalıklar,
                    hırsızlık teşebbüsünü
                    önlemesi nedeniyle
                    teşekkür belgesi ile
                    ödüllendirildi.
                    Ankara’da Melih
                    Murat Dural Konutu
                    projesinde vardiya
             Sinan Karakaş sorumlusu olarak görev
                    yapan Murat Arslan,
                    üstün görev anlayışı
                    nedeniyle takdir belgesi
                    ile ödüllendirildi.
                    Akbank Samsun, Terme
                    şubesi’nde güvenlik
                    görevlisi oalrak görev
                    yapan Mustafa Or,                Mehmet Melih Uğurlu
                    şubeye gelen saldırgan  Kocaeli’nde DP World Yarımca Liman İşletmeleri A.Ş.
                    şahsı yakalayıp emniyet  projesinde çalışmakta olan vardiya sorumlusu Remzi
                    mensuplarına teslim  Parlak ve güvenlik görevlileri Fatih Düzgün, Hasan Yuca ve
                    etmesi nedeniyle   Mehmet Melih Uğurlu, sahte kartla proje lokasyonuna giriş
                    takdir belgesi ile  yapmak isteyen aracı yakalamaları sebebiyle teşekkür
                    ödüllendirildi.    belgesi ile ödüllendirildi.
              Ömer Günay            Rotar Elektrik Üretim A.Ş. Gökçedağ Rüzgar projesinde
      Kocaeli’nde Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği  çalışan vardiya sorumluları Serkan Öztürk, Abdullah
      A.Ş. projesinde çalışmakta olan güvenlik görevlileri Ömer  Boran, Ramazan Öztürk ve güvenlik görevlileri Hasan Gün,
      Günay ve Sinan Karakaş kurumu örnek şekilde temsil  Mürsel Denizoğlu, Murat Koçak ve Gökhan Kaya özverili
      etmeleri sebebiyle teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. çalışmaları nedeniyle takdir belgesi ile ödüllendirildi.


   18  EKİM 2016
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25