Page 22 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 22

Zaman Yolcusu
                    Modern zırhımız


                          çelik yelekler                        Habil ve Kabil’den beri kendimizi korumanın derdindeyiz.
                           Bunu başarabilmek için yüzyıllardır birçok araçtan
                           faydalandık ve görünen o ki faydalanmaya devam
                           edeceğiz. Miğferler, kalkanlar, zırhlar, zincirle örülü

                         yelekler derken, artık çelik yelekler ve kurşun geçirmez
                                     yeni nesil kumaşlar bizi koruyor.


      Savaşın ‘icadı’ insanlık tarihi kadar  önlem oldu her zaman. Demirden  Aynı dönemlerde Osmanlı
      eski. Savaşırken yaralanmak, hatta  kıyafetleri içinde kıpırdamakta veya  İmparatorluğu’nda da plaka
      ölmek insanın en eski korkularından  ata binmekte zorlanan, yardımcıları  zırh yeniçeri müfrezesi gibi
      biri. Dolayısıyla saldırı silahlarıyla  olmasa neredeyse savaşamayacak  hücum kıtaları tarafından çokça
      birlikte savunma ekipmanları  Avrupalı şövalye karikatürü zaman  kullanılmıştı. Plaka zırhları
      da neredeyse eş zamanlı olarak  içinde filmler ve çizgi romanlarla  delebilmesi için, indirilen darbenin
      geliştirilmiş.         zihinlerimize boşuna kazınmadı.  enerjisini küçük bir alanda
                      Ölüm korkusu, en güçlü savaşçıları  toplayacak silahlar geliştirildi. Gürz,
      Antik çağda Yunan ve Roma    bile etkiledi. Japon samuraylarından  savaş çekici ve çekiç başlı çubuklu
      askerlerinin gövde zırhları, tunçtan  Avrupalı şövalyelere, tüm dünyada  silahlar bu amaçla bolca kullanıldı.
      kalkan ve miğferleri, Pers ordularının  durum çok farklı değildi.
      deriden kendine has miğferleri,                 1650’den sonra ise plaka zırhlar
      bileklik ve dizlikleri, zamanının birer  Zırhın altın çağı   yerini gövde zırhlarına bıraktı.
      teknoloji harikasıydı aslında. Orta  Bir bütün halinde          Çünkü hatırı sayılır
      Asya halklarının ortaçağ boyunca  vücuda giyilen plaka          bir uzaklıktan zırhı
      giyindikleri siperlikli miğferlere tolga  zırhlar altın çağını      delebilen ve bu
      ve davulga deniyordu. Vücutlarını  Avrupa’da 14-16.            sayede plaka zırhların
      korumak için de köseleden veya  yüzyıllar arasında            kullanışlılığını bir anda
      ince metallerden yapılan, gömlek  yaşadı. Zırh yapım           yok eden çakmaklı tüfek
      biçimli zırhlar kuşanıyorlardı.  tekniklerinde              icat edilmişti. Kaliteli
      Birbirine halkalarla bağlanan, hafif  kuzeyli İtalyanlar         ve ağır zırhlar dışındaki
      metallerle takviye edilmiş zincirler  ve güneyli Almanlar         tüm zırhları delebilen
      de zırh görevi görüyordu. Avrupalılar  liderdi. İngiltere         güçlü ateşli silahların
      ise 10. yüzyıldan itibaren miğfer ve  de kendine has bir         icadıyla birlikte plaka
      zırh kullanmaya başlamıştı. Atların  tarzı olan Greenwich         zırhların modası geçti.
      da zırhlarla kuşatılması yaygın bir  zırhını üretmişti.          Büyük miktarda plaka   20  EKİM 2016
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27