Page 31 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 31

Gün gelir, bir kıyısında bulursun
     kendini durgun suyun. Kıyıda yabani
     çalılıklardır düşüncelerin, bırakmazlar
     tekrar akasın. Haddinden fazla
     durup da köklenirsen, kopamaz hale
     gelirsin.

     Hayat geçmişe tutunup bir kıyıya
     saplanarak değil, geleceğe doğru
     akarak yaşanır. En iyi kehanet
     yöntemi geleceğe dair söylem değil,
     eylemde bulunmaktır. 3
     Yoga
     Zor zamanlar insanı maneviyata
     yönlendirir. Doğru olan eyleme
     yönelmektir. Zihninde düşüncelere
     veya düşünceyi susturmaya
     odaklanıp yoga yapmak yerine Lego
     yapmak revadır. Lego zihninde
     tasarladığına vücut verdiğin bir
     eylemdir. Sıkı çabayla hayata
     geçmediği sürece, tasarımlar
     sadece iyi niyetten ibaret kalırlar.
                  4
     Ve eylemsizlik yaşamın hakkını
     vermemektir.
     Akış
     Başı sonu belli bir nehir yatağıdır  Dengeni koru, kararını ver, eylemde
     hayat; ciddiye almak ve çok çalışmak  kal. Akışta kal.
     gerek. Seçimleridir insanı akışta
     tutan ve akıl tutulmasıdır insanı  Hayat nehrinin götürmek istediği
     eylemden uzak düşüren.     vadilerde özgürce kıvrıla kıvrıla
                     dolaşan insanın yolu, elbet okyanusa
     Terazinin bir kefesinde akıl,  da ulaşır.
     diğerinde duygu dururken ve denge
     biri lehine ağır basmıyorken karar
     vermeli insan. Diğer bir ifadeyle;  1 TDK Atasözleri: İnsanların talihsizliklere
     eylem kararı verirken, “mantıksal  uğraması olağandır. (http://tdk.
     yargı” ve “sezgisel iç görü”   gov.tr/index.php?option=com_
                      atasozleri&view=atasozleri)
     birbirine baskın çıkmasın ki, insan
     akması gereken nehir yatağından  2 Seneca, De Providentia (http://en.wikipedia.
                      org/wiki/De_Providentia)
     kopmasın.
                     3 Peter Drucker: “The best way to predict the
                      future is to create it.”
     Sakın ola durgun suyun kıyısında  4 Peter Drucker: “Plans are only good
     kendini eylemden alıkoyma; sığ  intentions unless they immediately
     suyun çamuru paçalarına bulaşır. degenerate into hard work.”            Özkan Zere                                                      29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36