Page 33 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 33

yelkencilik kursu sonunda, bir yelkenli Hangi yelken?      Yelkenlinin kısımları
     tekneyi tek başınıza idare edebilecek  Dünya çapında çeşitli boyutlarda
     seviyeye ulaşabiliyorsunuz. İşinin  ve deniz, göl, okyanus, akıntı gibi   ¬ Ana yelken: Çift yelkenli teknenin
     ehli bir kişinin öğrencisiyseniz yelken  farklı koşullar için üretilmiş binlerce  büyük olan yelkenidir. Direğe
     eğitiminizin ilk gününden itibaren  tasarımda yelken bulmak mümkün.  bağlıdır. Ana yelken ipleri
     tekneyi kullanmaya başlamanız ve  Yelkenler kabaca ‘gezi’ ve ‘yarış’  (iskotalar) yardımıyla kontrol edilir.
     12 saatlik eğitimin son seansında  tipleri olarak sınıflara ayrılıyor.  Yelkene daha iyi form verebilmek
     rahatça seyir yapabilmeniz mümkün. Yarışmak isteyenler daha hafif ve  için bazı ana yelkenlerde yelkene
                     toplam yelken alanları büyük olan  paralel önden arkaya doğru çıtalar
     Zaman buldukça ve her hava   hızlı yelkenliler, ailesiyle gezi yapmak  bulunur.
     koşulunda denize çıkın. Denizde  isteyenler ise yelken alanları nispeten   ¬ Cenova: İki yelkenli teknelerde
     geçirdiğiniz her saniye size deneyim  daha küçük, devrilme riski taşımayan  (sloop arma) öndeki küçük yelkene
     olarak geri dönecektir. Kullandığınız  fakat biraz daha az performanslı  flok ya da cenova adı verilir.
     teknenin sınırlarını öğrenin. Güvenlik  tekneleri tercih ediyor.   ¬ Baş ıstralya: Yelken direğinin ayakta
     önemlerinizi aldıktan sonra ve en                 durmasını sağlayan ve bu direği
     kötü koşulları denizde yaşadıkça,  Ekipmanınızı ve        baştan destekleyen teldir. Özellikle
     sakin havalarda denizin ve   ayakkabınızı iyi seçin       büyük yelkenli teknelerde üzerine
     yelkeninizle mavilikte süzülmenin  Yelken almak yerine, yelkenli  büyük yükler bindiği için sağlam
     keyfini daha çok çıkaracağınızı  tekne kiralayarak tatil yapmayı  olmalıdır.
     unutmayın.           düşünüyorsanız, bazı küçük     ¬ Kıç ıstralya: Direği arkadan
                     ayrıntılara dikkat etmek önemli.  destekler gibi görünen teldir. Esas
      Yelkenin faydaları      Yanlış ekipman seçimi sonucunda  görevi sert havalarda gerilerek
                     hayatınızın en kötü tatilini yaparken  direği bükmektir ve bu sayede
                     de bulabilirsiniz kendinizi.    yelkendeki toru azaltmaktır.

                     Ayrıca, dışarıda giydiğiniz kauçuk   ¬ Bumba: Ana yelkeni alttan tutan ve
                     tabanlı veya spor ayakkabılar   direğe bağlı olan uzun ince parçadır.
                     gözeneklerine taş girmesi     Görevi yelkeni alttan açık tutmak
                     ihtimalinden dolayı, teknenin zemini  ve yelkenin formunu ayarlamaktır.
                     çizeceğinden tekne için özel ayakkabı  Oynayan bir parçadır; rüzgara göre
                     kullanmak gerekiyor. Bu ayakkabıların  devamlı hareket eder ve ayarlanır.
                     en önemli özelliği yumuşak tabanlı   ¬ Direk: Yelkenin yukarıda durması
       ¬ Zekâyı geliştirir, sorumluluk  olması ve kaydırmaz alt tabanı ile  için gerekli ana parçadır. Yelken
      alma yetisini pekiştirir.   tekne güvertesini kavramasıdır.  direk yardımıyla basılır ve kullanılır.
       ¬ Doğa ile barışık insan   Böylece güvertede daha güvenli   Uzunlukları ve yapıldığı malzeme
      yetişmesine ortam sağlar.   hareket edebilirsiniz.       tekne boyuna, tasarımına ve
       ¬ Diğer doğa aktivitelerine göre                amacına göre değişiklik gösterir.
      son derece güvenlidir.    Teknede ayakkabısız gezmek,     ¬ Çarmıh: Direği yandan destekleyen
       ¬ Rekabet ile dayanışmanın bir  küçük parmak yaralanmaları için  ve tutan teldir. Yelkenli teknenin
      arada olabildiğini kanıtlar. davetiye çıkarmak demek. O yüzden  sancağında ve iskelesinde olmak
       ¬ Kişiyi olgunlaştırır, özgüvenini  dikkatli yürünmeli ve gerekmedikçe  üzere iki veya daha fazla adet vardır.
      yükseltir.          güvertede koşulmamalı. Yelkenlide   ¬ Borda: Tüm teknelerde ve yelkenli
                     yapılacak bir diğer büyük hata,
       ¬ Bireylerin hayatta başarılı  çorapla yürüyerek bileğinizi burkma  teknelerde ortak kullanılan,
      olmasını sağlar.       riskini yükseltmek. Çoraptan sonra  teknenin yanlarına verilen isimdir.
       ¬ Her yaşta başlanabilen bir  en büyük tehlike ise ıslak ayakla   ¬ Baş: Teknenin ön kısmıdır.
      spordur.           gezmek.               ¬ Kıç: Teknenin arka kısmıdır.                                                      31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36