Page 7 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 7

Bu anlamda Tepe Akademi, Tepe  sağlıyor. OSGB personeli ve şantiye  Tepe Savunma ve Güvenlik,
     Savunma ve Güvenlik’i rakiplerinden  yönetimine olay derhal bildiriliyor.  şantiye güvenliği hizmeti verdiği
     ayırarak büyük bir fark yaratıyor.               işletmelerde müşterilerinin
     Tepe Akademi vasıtasıyla personelin  Tepe riski azaltıyor   beklentilerini, projeye özel
     hem düzenli eğitimler alabilmesi  Tepe Savunma ve Güvenlik’ten  hassasiyetlerden yola çıkarak yerine
     hem de gerektiğinde uzaktan   hizmet almadan önce, gerek   getiriyor. Tepe Savunma ve Güvenlik
     eğitim verilebilmesi sağlanıyor. Bu  hırsızlık gerek iş güvenliği  bu kapsamda; Koç Üniversitesi
     eğitimlere ek olarak gerçekleştirilen  açısından problemler yaşayan  Hastane İnşaatı, Koç Üniversitesi
     habersiz denetimler sayesinde de  pek çok şirket, Tepe’yi seçtikten  Merkez Kampüsü Fakülte Ek Bina
     personelin daima dikkatli olmaları  sonra, risk durumlarında gözle  İnşaatı, Vehbi Koç Vakfı Çağdaş
     sağlanıyor.           görülür bir azalma yaşadığını  Sanat Müzesi İnşaatı, Yapı Kredi
                     belirtiyor. Hizmet öncesi yüzde  Bankası Kültür Sanat Merkezi
     Tepe’nin insanı ve insan güvenliğini  90’lara ulaşan risk oranlarının,  Restorasyon İnşaatı dahil olmak
     odak noktasına koyan güvenlik  Tepe’nin titiz yaklaşımıyla en aza  üzere, 252 güvenlik personeliyle
     anlayışı kapsamında, yaralanma gibi  indirgenmesi sağlanıyor. Gerekli  Türkiye genelinde 20 projede şantiye
     riskli durumlarda, Tepe Savunma  risk değerlendirmeleriyle bu risk  güvenliği hizmeti veriyor.
     ve Güvenlik tarafından verilen  faktörünü tamamen ortadan
     ilkyardım eğitimi almış sertifikalı  kaldırmak için sürekli olarak revize
     ilk yardım personeli ilk müdahaleyi  çalışmaları da yapılıyor.

                                                      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12