Page 8 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ekim 2016 - Sayı 13
P. 8

Odak                              Koç Üniversitesi                  Sağlık Bilimleri Kampüsü

                                Topkapı’da inşaatı devam eden Koç Üniversitesi Sağlık
                                   Bilimleri Kampüsü, çok özellikli ve ileri teknolojik
                                donanımlı bir üniversite hastanesi olup, sağlık alanında
                                 eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumunda ülke
                                 sınırları ötesinde öne çıkan bir merkez olacak. 2013
                                yılından bu yana inşaatı devam eden kampüs inşaatının
                                   güvenliğini Tepe Savunma ve Güvenlik sağlıyor.
                                  82.000 m arazide devam eden Koç Üniversitesi
                                      2
                                  Sağlık Bilimleri Kampüsü inşaatına Tepe Savunma
                                 ve Güvenlik, 13 Mart 2012 tarihinden itibaren hizmet
                                 vermeye başladı. 1. etap olan hastane kısmı 2014 yılı
                                Eylül ayında tamamlanarak faaliyete geçti. Çalışmaları
                                   devam eden 2. etap inşaat projesi sürecinde de
                                    Tepe Savunma ve Güvenlik, başlangıçta 11,
                                Eylül 2014’te sahanın daralmasıyla birlikte 9 güvenlik
                                görevlisiyle Ark İnşaat’a verdiği hizmetleri sürdürüyor.
         Yapı Kredi Bankası Kültür Sanat
             Merkezi Restorasyon Projesi
                                            Yapı Kredi’nin 1000 m
                                                     2
                                           alanda devam eden Kültür
                                          Sanat Merkezi Restorasyon
                                           Projesi’nin güvenliğini Tepe
                                         Savunma ve Güvenlik sağlıyor.
                                             İstanbul’un en işlek ve
                                           merkezi yerlerinden İstiklal
                                          Caddesi’nde yer alan inşaatın
                                          güvenliği konumu açısından
                                          da büyük önem teşkil ediyor.
                                           Tepe Savunma ve Güvenlik
                                          Ark İnşaat’ın gerçekleştirdiği
                                            projeye, 3 özel güvenlik
                                          görevlisi ile 1 Temmuz 2015
                                           tarihinden itibaren hizmet
                                               vermeye başladı.   6   EKİM 2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13