Page 12 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 12

Söz Müşterinin                                                                                   Tepe'den Haberler                                                              Tepe Savunma ve Güvenlik, A-Guard’ı satın aldı                                                              Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, uzun senelerdir kullanmakta olduğu
                                                               güvenlik görevlisi tur kontrol cihaz ve yazılımı A-Guard’ı kendisi işletmek üzere
                                                              1 Ocak 2017 tarihinde Comon firmasından satın aldı.


                                                                                           Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri,
                                                                                           güvenlik görevlisi tur kontrol ve cihaz yazılımı
                                                                                           A-Guard'ı, daha süratli ve etkili çözümler
                                                                                           üretebilmek amacıyla satın aldı. A-Guard
                                                                                           sistemi adıyla kullanılan cihaz ve yazılım,
                                                                                           monte edilmiş olduğu tesislerde güvenlik
                                                                                           görevlisinin tesis içerisindeki devriyelerinin
                                                                                           eş zamanlı olarak Tepe Alarm Merkezi
                                                                                           tarafından da izlenmesine ve herhangi bir
                                                                                           acil durumda müdahale edilmesine imkan
                                                                                           tanıyor.

                                                                                           Aynı zamanda sistemin kurulu olduğu tesiste
                                                                                           oluşan acil durumlar anında Tepe Alarm
                                                                                           İzleme Merkezine iletiliyor. Alarm İzleme
                                                                                           Merkezi’nde durumun değerlendirmesi
                                                                                           yapılarak gerekli merciler ile paylaşılıyor.

                                                                                           Comon Genel Müdürü Okyay Şentürk, Tepe
      istiyoruz. Emir gelmeden de görevini  binaya gelirken kendilerini mutlu  anlatıyor: “Tepe, çözüm odaklı bir                              Savunma ve Tepe Güvenlik şirketleri ile
      anlayıp gerekçeleri yerine getiriyor  hissettiklerini söylüyor. Bu bizim  firma. Sürekli işlerin kontrol altında                            şimdiye kadar hep olumlu projeler üreterek
      olmalarını bekliyoruz” diyor.  için çok önemli. Güvenlik önlemleri  olduğunu bilmemiz bizim için                                    çok faydalı iş birlikleri geliştirdiklerini ifade
                      çok önemli ve zorunlu. Çünkü onlar  önemli. Tepe, bize bunu hissettiriyor.                               ederek bundan sonra da diğer projelerde
      Bunun yanında AND Kozyatağı   olmadan iş aksar. Bu güvenliği  Dışarıdan denetçiler de sık sık                                     ortak çalışmalarının devam edeceğini
      yönetimi, eğitime de önem veriyor.  samimi, güler yüzlü ve bakımlı  denetim yapıyor. Bunun yanında                                   belirtti.
      Bulut, personele gerekli eğitimleri  bir personelin vermesi zorunluluk  ihtiyacımız olduğu zaman hemen
      vermesi ve kontrolünü sürekli yaprak  değil ama böyle olması bizi çok  karşılık verip gerekli aksiyonları                               Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Genel
      eksik nokta bırakmamaları nedeniyle  mutlu eden bir durum. O yüzden  alıyorlar.”                                            Müdürü Bora Doğualp ise, “Güvenlik algısının
      Tepe Savunma ve Güvenlik’ten çok  burada Tepe Savunma ve Güvenlik                                                    çok daha fazla önem kazandığı şu günlerde
      memnun olduklarını belirtiyor.  sayesinde tam istediğimiz gibi bir  Öte yandan Kerem Bulut, kendileri                                 devriye kontrol sistemlerinin varlığı çok büyük
                      ekip oluştu. Çok mutluyuz” diyor.  için personelin de çok önemli                                    önem kazandı. A-Guard sistemini satın alarak
      Güvenlik personelinden çok                    olduğunu ve Tepe’de personelin                                     kendi bünyemizde işletmeye başlayacak
      memnun olduklarını dile getiren  “Tepe ile içimiz rahat”    haklarının yenmediğini, gerekli                                     olmamızın temelinde, artan güvenlik
      Ocak, “Biz güvenlik konusunda  Aynı şekilde temizlik, danışma  eğitimlerin verildiğini görmenin                                    ihtiyaçlarına ve değişen güvenlik taleplerine
      çok övgü alıyoruz. O yüzden   yönetimi ve muhaberat hizmetlerini  içlerini rahatlattığını belirtiyor.                                 daha süratli ve farklı çözümler üretebilecek
      çok mutluyuz. İstisnasız herkes  aldıkları Tepe Servis ekibinden de                                                   yenilemeler yapacak olmamız yatmaktadır”
      hem danışma hem de güvenlik   memnun oldukları dile getiren AND  AND Kozyatağı’nda Tepe Savunma                                    diyerek Comon firmasına şimdiye kadar
      personelimizin ne kadar güler yüzlü  yönetim ekibi yönetim ekibi, Tepe ile  ve Güvenlik ile Tepe Servis, 21                              verdikleri desteklerden ve çözüm ortaklı
      ve yardımcı olduğunu belirtiyor ve  çalışma nedenlerini ise şu sözlerle  personelle “samimi” hizmet sunuyor.  Okyay Şentürk, Bora Doğualp               yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.   10  OCAK 2017                                                                                                    11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17