Page 14 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 14

Tepe'den      Tepe, operasyon                                                görevlisi kimliğini de periyodik

                                                              olarak yine yenilemek zorundadır.
                                                              Fakat tabii ki bu eğitimler ancak
      yöneticisi yetiştiriyor                                            olduğundan çalışanlarınız için
                                                              temel yeterlilikleri karşılayabilmekte
                                                              firma olarak sizlerin daha farklı,
                                                              daha hizmet odaklı, daha detaylı
                                                              ve de kişisel gelişimine de yardımcı
                                                              olacak ilave eğitimler planlamanız
       Tepe Savunma ve Güvenlik,                                           gerekmektedir.
       Ocak 2017’de başlatacağı
       Operasyon Yöneticisi                                             Kuruluşundan itibaren şirketimiz
                                                              eğitim konusuna ziyadesiyle önem
       Yetiştirme Programı ile hem                                          vermekteydi. Fakat özellikle son
       personeline uzun süreli                                            iki senedir çalışanlara yönelik
       kariyer fırsatı sağlıyor hem                                         eğitimleri gerek beyaz yaka gerekse
                                                              de güvenlik görevlisi arkadaşlar için
       de daha dinamik                                                daha farklı bir şekle getirmek için
       elemanlar yetiştirerek                                            çaba sarf ettik.
       sektördeki konumunu                                              İlk olarak tüm projelerimizde
       pekiştirmeyi amaçlıyor.                                            sınıf eğitimleri haricinde görev
                                                              noktalarında bilfiil yerinde eğitimler  Online eğitim alınırken kişi aynı  da mülakatlarımızda gördük ki
                                                              vermeye başladık. Eğitmenlerimiz  zamanda sınava da girdiği için  aslında şirketin muhasebe, lojistik,
      Tepe Savunma ve Güvenlik,                                           projelerin her bir görev noktasında  değerlendirmeleri ve başarı  personel gibi diğer birimlerinde
      operasyon yöneticisi yetiştirme                                        bulunarak o esnada görevde olan  durumunu anında görebiliyorsunuz.  de çalışabilecek kabiliyette
      programını hayata geçirdi. Ocak                                        arkadaşlarımızı izliyorlar, anında  Kişi başarısız olduğu takdirde ya  arkadaşlarımız var. O yüzden
      2017’de başlayacak eğitimler için                                       gördükleri hataları söylüyorlar,  zorunlu olarak o eğitimi yeniden  de eğitim sonunda başarılı olan
      yapılan değerlendirmeler sonucunda                                       düzeltilip düzeltilmediğini takip  alıyor ya da eksiklerine göre  arkadaşlarımızdan uygun olanlarının
      26 kişi seçildi. Gelecek yıllarda da                                      ediyorlar ve de her bir projenin  tamamlayıcı eğitimler atanıyor. bu birimlere de beyaz yaka olarak
      tekrarlanması planlanan Operasyon                                       kendine özgü güvenlik uygulama                 atamasını yapacağız.
      Yöneticisi Yetiştirme Programı                                         sistemini kurgulayarak yazılı hale  Her sene sonunda yaptığımız
      hakkında Tepe Savunma ve Güvenlik                                       getiriyorlar. Ancak tabii memleketin  müşteri memnuniyet anketlerinin  Tekrar soruya dönersek; hangi
      Genel Müdürü Bora Doğualp ile                                         her köşesinde hizmet veren bir  verilen eğitimlerin başarı ve  üniversitenin hangi dalından mezun
      sohbet ettik.                                                 şirket için bu sistem hayli zor ve  uygulanmasına yönelik 2016  olursanız olun mesleğinizi içinde
                                                              zaman alıcı olduğundan henüz  sonuçlarına baktığımızda da doğru  yaşarken öğrenirsiniz. Güvenlik
      Tepe Savunma ve Güvenlik olarak                                        tamamlanmadı. Çalışmalarımız  yolda olduğumuzu memnuniyetle  sektörü de diğer alanlardan pek
      çalışan eğitimine yaklaşımınızı ve                                       devam ediyor.          görmüş bulunmaktayız.      farklı değil. Herhangi bir yüksek
      stratejinizi özetler misiniz?                                                                         öğrenim kurumundan mezun olmuş
      Hizmet sektöründe özellikle                                          Diğer taraftan 2016 senesi içinde  Operasyon Yöneticisi Yetiştirme  fakat kendi mesleğini muhtelif
      de güvenlik alanında faaliyet                                         tüm çalışanlar için web tabanlı  Programı’nın başlatılmasına nasıl  sebeplerle yapamayarak özel
      gösteriyorsanız önceliğiniz eğitim                                       bir eğitim portalı oluşturduk hem  karar verildi?       güvenlik görevlisi olarak çalışmaya
      olmak zorundadır. Yasal olarak                                         kişisel gelişime yönelik hem de  Aslında çok basit bir karardı.  başlamış ve de uzun sürelerdir
      zaten her bir güvenlik görevlisi                                        görev yapılan birimlere, tesislere  Fakat, öncelikle şunu düzeltmemiz  şirketimiz bünyesinde olan
      standart bir eğitim almakla                                          yönelik özel eğitimleri animasyonlu  gerekiyor: Bu programda ana amaç  arkadaşlarımızın deneyimlerinden
      mükelleftir ve de çalışabilmek için                                      şekillerde kurgulayarak kişiye özel  operasyon yöneticisi yetiştirmek;  faydalanacağımız bir yönetim
      devlet tarafından verilen güvenlik                        Bora Doğualp         eğitim atamaları yapmaya başladık.  ancak aldığımız başvurular ya  şeklinin bize olumlu sonuçlar   12  OCAK 2017                                                                                                    13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19