Page 19 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 19

Tepe'den Haberler Tepe Çağrı Merkezi’nin hizmet  Tepe Çağrı Merkezi, Adana kalitesi ikinci kez tescillendi  lokasyonunu yüzde 400 büyüttü
 Tepe Çağrı Merkezi, Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. bünyesinde, Türkiye’nin üç büyük kenti Ankara, İstanbul
 hizmetlerinin Avrupa Birliği  ve Adana’da faaliyetlerini sürdüren Tepe Çağrı Merkezi, Adana’daki çağrı merkezi
 normlarında olduğunu lokasyonunu %400 büyüterek 200 seate çıkarttı.
 EN15838 Sertifikası’nı
 alarak kanıtladı.

 Tepe Çağrı Merkezi, Çağrı Merkezleri
 Derneği tarafından verilen EN15838
 Sertifikası’nın sahibi oldu. EN 15838
 standardı, çağrı merkezlerinde
 Avrupa Birliği normlarında hizmet
 verildiğini belge altına alıyor. katkısı ise, şirket bünyesindeki  takdim ederken şunları söyledi: Çağrı
 müşteri memnuniyetine yönelik  merkezleri için özel hazırlanmış bir
 Kurum olarak bu önemli sertifikayı  tüm süreçlerdeki mevcut durumu  içeriğe sahip olan bu sertifikasyon ile
 yenilemekten büyük mutluluk  ve yapılabilecek iyileştirmeleri  sektörümüzde sunulan hizmetlerde
 duyduklarını kaydeden Tepe  göstermesi. Belgelendirme sürecinde  standardizasyon sağlanırken,
 Çağrı Merkezi Kurumsal Yönetim  iş süreçlerimizi, stratejilerimizi,  sertifikaya sahip olan firmalar da
 Sistemleri Müdürü Demet Adıgüzel,  sözleşmelerimizi, hedeflerimizi  süreçlerinin etkinliğini artırıyor ve
 Öncelikli hedefimiz Avrupa Birliği  ve çalışan memnuniyetini tekrar  rekabet anlamında önemli avantajlar
 standartlarında 360 derece müşteri  gözden geçirerek, iyileştirmeye açık  elde ediyor. Çalışan memnuniyeti  Ankara’da Tepe Prime ve Bilkent  memnuniyeti beklentisi sektörde  veren markalar ile çalışmayı tercih
 memnuniyeti sağlayarak hizmet  alanlarımızda düzenlemeler yaptık.  konusunda da gereklilikler içeren  Center Yerleşkeleri ile çift yedekli  cesur atılımları tetikliyor. Açılışını T.C.  ediyor. Çağrı merkezi hizmeti,
 vermek. Yaptığımız çalışmalarla  KPI hedeflerine ulaşımın takibini  bu standart sayesinde iyileşen  çalışan Tepe Çağrı Merkezi, toplam  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  sadece telefon cevaplamak değil,
 da bu belgeyi yeniden almaya hak  önleyici ve düzenleyici faaliyetlerle  süreçlerle vatandaşlarımız da daha  7500 m alanda hizmet veriyor. Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı  raporlamak, ölçmek, sürekli izlemek
        2
 kazanarak hedeflerimize giden yolda  daha etkin hale getirdik. Nihayetinde  iyi, güvenli, pratik ve hızlı bir hizmet  2010 yılında Tepe Servis ve Yönetim  ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve  gibi birçok unsuru da içeren
 biraz daha ilerleme kaydettik” dedi. de yeniden bu belgeyi almaya hak  seviyesine kavuşmuş oluyor. Çağrı  bünyesinde, bütünsel hizmetler  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  kompleks bir hizmet, bu sebeple
 kazandık” şeklinde konuştu. Merkezleri Derneği olarak Türkiye’yi  vermek vizyonuyla kurulan Tepe  Başkanı Mustafa Yılmaz'ın birlikte  teknolojik alt yapısı ve yetişmiş insan
 Tepe Çağrı Merkezi olarak, hali  temsilen üyesi olduğumuz ECCCO da  Çağrı Merkezi, 6 yıl gibi kısa bir  gerçekleştirdiği Adana’daki yeni  kaynağı sunabilecek profesyonel
 hazırda müşteri ilişkileri süreçlerini  Sektörün olmazsa olmaz  (European Confederation Of Contact  sürede sektörün iddialı oyuncuları  yerimiz ile bu alanda iddialıyız” dedi.  ve kalitesi belgelenmiş hizmet
 ISO 10002 Standartlarına uygun  sertifikalarından biri Centre Organisations) bu belgeyi  arasına girdi.  sağlayıcılarının tercih edilmesi
 yönettiklerini de sözlerine  Sektöre mensup şirketlerin bu gibi  tüm Avrupa’da yaygınlaştırmak  Çağrı merkezlerinin müşteriyle  başarının temeli olacaktır” diye
 ekleyen Adıgüzel, “Bu yüzden  hizmet kalite sertifikası almalarıyla  için çalışmalar yürütüyor. Benzer  Tepe Çağrı Merkezi’nin kurulduğu  anında temas kurabilmek için  konuştu.
 EN15838 standardının da birçok  sektördeki genel hizmet kalitesinin  bir süreci, Türkiye’de de biz  günden itibaren, yasal  en etkili araç olduğunu ifade
 gerekliliğini yerine getirmekteydik.  her geçen gün iyileştiğine dikkat  gerçekleştirmekteyiz. Önümüzdeki  sorumluluklarının da bilinciyle, yüksek  eden Çakmakcı, “Müşteriler  Müşterisinin derdini ilk ağızdan
 EN15838, bir çağrı merkezinin  çeken Çağrı Merkezleri Derneği  dönemde bu sertifikaya sahip  seviyede teknoloji, güçlü bir teknik  artık 7/24 ulaşabildikleri, telefon  duymanın operasyonların
 altyapısından başlayıp müşteri  Yönetim Kurulu Başkanı Metin  kurumların sayısının hızla artacağını  altyapı ve kalifiye insan kaynağıyla  hattında beklemedikleri, robotla  yönetiminde çok önemli bir girdi
 memnuniyetine kadar giden tüm  Tarakçı ise, yönettikleri başarılı  öngörüyoruz ve Çağrı Merkezleri  hizmet verdiğine dikkat çeken  konuşmadıkları, görüş ve taleplerini  olduğunu belirten Çakmakcı, kendi
 süreçlerinin kontrol edilmesini  süreçlerle bu sertifikayı almaya  Derneği olarak bu yöndeki  Tepe Servis Ve Yönetim A.Ş. Genel  iletebildikleri, gerektiğinde yabancı  firmasında müşteri çağrı raporlarını
 ve gözden geçirilmesini sağlıyor.  hak kazanan Tepe Çağrı Merkezi  çalışmalarımıza hızla devam etmeyi  Müdürü Canan Çakmakcı, “Çağrı  dil hizmeti de verebilen profesyonel  düzenli olarak bizzat incelediğini de
 Sertifika denetimlerinin en önemli  ekibini tebrik ederek sertifikalarını  hedefliyoruz.  merkezi sektöründe, artan müşteri  kurumlar görmek istiyor, bu hizmeti  ekledi. 16 OCAK 2017                                               17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24