Page 20 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 20

Tepe'den Haberler      Tepe’nin en başarılıları                                            Tekirdağ, Çorlu’da Penti Çorap  Ekim ayında ödüllendirilenler

                                                              Sanayi Tic. A.Ş projesinde çalışan
      ödüllendirildi                                                 güvenlik görevlisi Volkan Yıldız,
                                                              görevi esnasında gösterdiği dikkat
                                                              ve iş ciddiyeti nedeniyle teşekkür
                                                              belgesi ile ödüllendirildi.
       Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’ni temsil eden başarılı çalışanlar                    Akbank Elazığ, Fırat şubesinde
       Genel Müdürlük ve takdir belgesiyle ödüllendirildi.                              çalışan güvenlik görevlisi Murat
                                                              Saylık, proje yakınlarındaki saldırı
                                                              sırasında güvenlik tedbirlerini
      Eylül ayında                                                  dikkatli ve hızlı bir şekilde alması
      ödüllendirilenler                                               nedeniyle takdir belgesi ile
      Akbank Elazığ şubesinde çalışan                                        ödüllendirildi.
      güvenlik görevlisi Alper Gülel, proje
      yakınlarındaki saldırı sırasında                                        Dia Altyapı Yatırımları ve İnş.
      güvenlik tedbirlerini dikkatli ve hızlı                                    A.Ş’nin Mersin şantiyesinde çalışan
      bir şekilde alması nedeniyle takdir                                      güvenlik görevlileri Veysi Yüksekbağ
      belgesi ile ödüllendirildi.                                          ve Ezdin Kılıç, başarılı ve özverili
                                                              çalışmaları nedeniyle takdir belgesi                      Volkan Özdemir
      İstanbul’da Multinet Kurumsal                                         ile ödüllendirildi.
      Hizmetler A.Ş. projesinde çalışan                                                       Migros Ticaret İzmir, Buca
      kıdemli güvenlik görevlisi Yunus                                        Tekirdağ’da Dentaş Ambalaj Kağıt  mağazasında güvenlik görevlisi
      Tanşu, üstün çalışma disiplini,                                        Sanayi A.Ş. projesinde çalışan  olarak çalışan Volkan Özdemir,
      müşterilerimizin memnuniyeti,                                         güvenlik görevlileri Gürcan Pamuk,  özverili çalışmaları nedeniyle takdir
      şirketimizi farklı platformlarda                                        Turgay Akgül, Erdoğan Çağlayan  belgesi ile ödüllendirildi.
      temsili nedenleriyle teşekkür belgesi                                     hırsızlık teşebbüsünü önlemeleri
      ile ödüllendirildi.                                              nedeniyle takdir belgesi ile  Aygaz’ın Yarımca Dolum Tesisi
                                               Ayhan Yurdakul
                                                              ödüllendirildi.         projesinde çalışan güvenlik
      Akbank Ankara, Ostim Sanayi                                                          görevlileri Ali Erdoğan, Murat
      Sitesi şubesinde çalışan güvenlik                                                       Divarcı ve Emin Sarıkaya, projede
      görevlisi Ayhan Yurdakul,                                                           meydana gelen yangına müdahale
      dolandırıcılık teşebbüsünü önlemesi                                                      etmeleri sebebiyle takdir belgesi ile
      nedeniyle takdir belgesi ile                                                          ödüllendirildi.
      ödüllendirildi.                 Fatih Katipoğlu                                                                 Erdal Serpen
                                                                              ING Bank İstanbul, Sefaköy
      Avrupakent Gayrimenkul     olmadan projeye giriş yapmak                                          şubesinde güvenlik görevlisi olarak  İzmir’de Migros Alsancak mağazası
      Geliştirme’ye ait Arena projesinde  isteyen bir müşteriyi tespit                                       çalışan Tamer Özdemir, dikkatli ve  projesinde çalışan güvenlik görevlisi
      çalışan güvenlik görevlisi Fatih  ederek olası bir güvenlik zafiyetini                                    özverili çalışmaları nedeniyle takdir  Erdal Serpen özverili çalışmaları
      Katipoğlu, dikkatli ve duyarlı  önlemesi nedeniyle takdir belgesi ile                                     belgesi ile ödüllendirildi.   nedeniyle takdir belgesi ile
      çalışmaları nedeniyle takdir belgesi  ödüllendirildi.                                                             ödüllendirildi.
      ile ödüllendirildi.                                                              Şanlıurfa’da Kosifler Oto Servis
                      Akbank İstanbul, Fatih şubesinde                                        ve Ticaret projesinde çalışan  Isparta’da Akbank Merkez Şube’de
      Elazığ’da Yumakgil Kıymetli   çalışan güvenlik görevlisi İlhan                                        operasyon sorumlusu Ümit    çalışan güvenlik görevlisi Bayram
      Maden San. Tic. A.Ş.'ye bağlı  Erim, dolandırıcılık teşebbüsünü                                        Gümüşer başarılı çalışmaları  Sertbıçak, telefonla dolandırıcılık
      Park projesinde çalışan güvenlik  önlemesi nedeniyle takdir belgesi ile                                    sebebiyle teşekkür belgesi ile  teşebbüsünü önlemesi nedeniyle
      görevlisi Veysel İpek, ruhsatı  ödüllendirildi.                  Yunus Tanşu                  Volkan Yıldız ödüllendirildi.        takdir belgesi ile ödüllendirildi.   18  OCAK 2017                                                                                                    19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25