Page 21 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 21

Tepe'den Haberler Tepe’nin en başarılıları  Tekirdağ, Çorlu’da Penti Çorap  Ekim ayında ödüllendirilenler

     Sanayi Tic. A.Ş projesinde çalışan
 ödüllendirildi güvenlik görevlisi Volkan Yıldız,
     görevi esnasında gösterdiği dikkat
     ve iş ciddiyeti nedeniyle teşekkür
     belgesi ile ödüllendirildi.
 Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri’ni temsil eden başarılı çalışanlar  Akbank Elazığ, Fırat şubesinde
 Genel Müdürlük ve takdir belgesiyle ödüllendirildi. çalışan güvenlik görevlisi Murat
     Saylık, proje yakınlarındaki saldırı
     sırasında güvenlik tedbirlerini
 Eylül ayında  dikkatli ve hızlı bir şekilde alması
 ödüllendirilenler nedeniyle takdir belgesi ile
 Akbank Elazığ şubesinde çalışan  ödüllendirildi.
 güvenlik görevlisi Alper Gülel, proje
 yakınlarındaki saldırı sırasında  Dia Altyapı Yatırımları ve İnş.
 güvenlik tedbirlerini dikkatli ve hızlı  A.Ş’nin Mersin şantiyesinde çalışan
 bir şekilde alması nedeniyle takdir  güvenlik görevlileri Veysi Yüksekbağ
 belgesi ile ödüllendirildi.  ve Ezdin Kılıç, başarılı ve özverili
     çalışmaları nedeniyle takdir belgesi                       Volkan Özdemir
 İstanbul’da Multinet Kurumsal  ile ödüllendirildi.
 Hizmetler A.Ş. projesinde çalışan    Migros Ticaret İzmir, Buca
 kıdemli güvenlik görevlisi Yunus  Tekirdağ’da Dentaş Ambalaj Kağıt  mağazasında güvenlik görevlisi
 Tanşu, üstün çalışma disiplini,  Sanayi A.Ş. projesinde çalışan  olarak çalışan Volkan Özdemir,
 müşterilerimizin memnuniyeti,  güvenlik görevlileri Gürcan Pamuk,  özverili çalışmaları nedeniyle takdir
 şirketimizi farklı platformlarda  Turgay Akgül, Erdoğan Çağlayan  belgesi ile ödüllendirildi.
 temsili nedenleriyle teşekkür belgesi  hırsızlık teşebbüsünü önlemeleri
 ile ödüllendirildi.  nedeniyle takdir belgesi ile  Aygaz’ın Yarımca Dolum Tesisi
 Ayhan Yurdakul
     ödüllendirildi.         projesinde çalışan güvenlik
 Akbank Ankara, Ostim Sanayi       görevlileri Ali Erdoğan, Murat
 Sitesi şubesinde çalışan güvenlik    Divarcı ve Emin Sarıkaya, projede
 görevlisi Ayhan Yurdakul,        meydana gelen yangına müdahale
 dolandırıcılık teşebbüsünü önlemesi   etmeleri sebebiyle takdir belgesi ile
 nedeniyle takdir belgesi ile       ödüllendirildi.
 ödüllendirildi.  Fatih Katipoğlu                             Erdal Serpen
                     ING Bank İstanbul, Sefaköy
 Avrupakent Gayrimenkul  olmadan projeye giriş yapmak  şubesinde güvenlik görevlisi olarak  İzmir’de Migros Alsancak mağazası
 Geliştirme’ye ait Arena projesinde  isteyen bir müşteriyi tespit  çalışan Tamer Özdemir, dikkatli ve  projesinde çalışan güvenlik görevlisi
 çalışan güvenlik görevlisi Fatih  ederek olası bir güvenlik zafiyetini  özverili çalışmaları nedeniyle takdir  Erdal Serpen özverili çalışmaları
 Katipoğlu, dikkatli ve duyarlı  önlemesi nedeniyle takdir belgesi ile  belgesi ile ödüllendirildi.  nedeniyle takdir belgesi ile
 çalışmaları nedeniyle takdir belgesi  ödüllendirildi.          ödüllendirildi.
 ile ödüllendirildi.           Şanlıurfa’da Kosifler Oto Servis
 Akbank İstanbul, Fatih şubesinde     ve Ticaret projesinde çalışan  Isparta’da Akbank Merkez Şube’de
 Elazığ’da Yumakgil Kıymetli  çalışan güvenlik görevlisi İlhan  operasyon sorumlusu Ümit  çalışan güvenlik görevlisi Bayram
 Maden San. Tic. A.Ş.'ye bağlı  Erim, dolandırıcılık teşebbüsünü  Gümüşer başarılı çalışmaları  Sertbıçak, telefonla dolandırıcılık
 Park projesinde çalışan güvenlik  önlemesi nedeniyle takdir belgesi ile  sebebiyle teşekkür belgesi ile  teşebbüsünü önlemesi nedeniyle
 görevlisi Veysel İpek, ruhsatı  ödüllendirildi.  Yunus Tanşu Volkan Yıldız ödüllendirildi.  takdir belgesi ile ödüllendirildi. 18 OCAK 2017                                               19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26