Page 28 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 28

Gezgin
                                                              Bir kültür merkezi                       güzel örneklerinden biri sayılan yapı,
                                                              olarak Konya
        “Şeb-i Arus”                                                Konya, gerek mimari açıdan gerekse               iç kısmındaki kabartma ve çinilerle
                                                                                              göz alıyor.
                                                              yetiştirdiği düşünürler ve bilim
        ile özdeşleşen şehir:                                           adamları açısından Anadolu’nun                 İnce Minareli Medrese: Medrese,
                                                              merkez noktalarından birini
                                                                                              hadis ilmi öğretilmek üzere 1264
                                                                                              yılında Selçuklu Sultanı II. İzzeddin
                                                              oluşturuyor. Özellikle 12. yüzyılın ilk
        Konya                                                    yarısından itibaren dünyanın bilim      Karatay Medresesi Keykavus’un veziri Sahip Ata
                                                                                              Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış.
                                                              ve sanat merkezi olma özelliğini
                                                              kazanan Konya, başta İran olmak
                                                              üzere, Türk-İslam dünyasının her
                                                              tarafından düşünür ve bilim insanları  olarak kullanılmış. Alâeddin Camii’nin  Nasreddin Hoca Türbesi: Konya’nın
                                                                                              Akşehir ilçesindeki türbe, 12 köşeli
                                                              için bir cazibe noktası oldu. Mevlana  de yer aldığı tepe, bugün mesire yeri  ve külahlı çatısı ile dikkat çekiyor.
                                                              Celaleddin Rumi, Bahaeddin Veled,  olarak kullanılıyor.    Ana türbedeki mermer sandukada
                                                              Muhyiddin Arabi, Sadreddin Konevi,               Nasreddin Hoca’nın ölüm tarihinin
                                                              Şemsi Tebrizi, Kadı Burhaneddin  Mevlana Müzesi: Mimar Bedrettin  tersten yazılmış olması, Hoca’nın
                                                              gibi bilgin mutasavvıflar ve filozoflar,  Tebrizi tarafından yapılan 16 dilimli  yaşama bakışını da simgeliyor.
                                                              eserlerini Konya’da hazırladılar. Yine  bu yapı, çinilerle kaplı. Müzenin
                                                              Nasreddin Hoca da güldüren ve  girişindeki Sabır Taşı ise yekpare
                                                              düşündüren fıkraları ile Konya’nın  mermerden oyularak yapılmış
                                                              kültür ve sosyal hayatına büyük katkı  olmasıyla dikkat çekiyor. Rivayete
                                                              sağladı.            göre, bu taşı bir kişi çocuk yaşında
                                                                              oymaya başlamış ve bu işlemi ancak
                                                              Bu kültür mirası, bugün de çeşitli  torunu tamamlayabilmiş.
                                                              etkinliklerle sürdürülüyor. Aralık
                                                              ayının ilk Pazar gününden 17 Aralık’a  Karatay Medresesi: Selçuklu
                                                              kadar devam eden Mevlânâ Haftası,  dönemini yansıtan medrese,
       Orta Anadolu’nun insanlık, kültür ve dinler tarihi açısından  olarak da adlandırılabilir. En gelişmiş    5 Temmuz’da başlayan Akşehir  günümüzde Çini Eserler Müzesi
       en önemli şehirlerinden biri olan Konya, Mevlana’nın ölüm    Neolitik Çağ yerleşim merkezlerinden     Nasreddin Hoca şenlikleri, 25-30  olarak hizmet veriyor. Selçuklu taş  Nasreddin Hoca Türbesi
                                       Çatalhöyük de Konya sınırları içinde
                                                              Ekim Âşıklar Bayramı, 9 Eylül Cirit
                                                                              işçiliğinin günümüze kadar gelen en
       yıl dönümlerinde düzenlenen Şeb-i Arus törenleriyle de     yer alıyor.                  Yarışmaları ve 5 Ağustos’ta başlayan
       her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.                                   bir aylık Konya Fuarı, yerli ve yabancı
                                       Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler ve   binlerce turisti şehre çekiyor.
      “Ya olduğun gibi görün ya    9000 yıl öncesine dayanıyor.           Makedonlar gibi bölgesel güçlerin
      göründüğün gibi ol.”      M.Ö 7000’li yıllardan itibaren çeşitli  hakimiyet kurduğu Konya, Roma     Nereleri görmeli?
                      medeniyetlere ev sahipliği yapan  döneminde İkonia olarak anılmaya      Ne yemeli?
      Nasıl ki bu söz Mevlana Celaleddin  Konya, bu anlamda bir “müze şehir”  başladı. Bu isim daha sonra     Mevlana Müzesi, Alaeddin Camii,
      Rumi ile özdeşleşmişse, Konya da                 Konya’ya dönüştü. Doğu Roma, yani       Sahip Ata Külliyesi, Karatay
      Mevlana ile özdeşleşmiş bir şehir.                Bizans İmparatorluğu’nun ardından       Medresesi, İnce Minareli Medrese,
      Mevlana Müzesi’nden Şeb-i Arus                  Selçuklu hakimiyetine giren Konya,      Sultan Selim Camii gibi önemli
      törenlerine kadar pek çok gerekçeyle               Süleyman Şah tarafından Anadolu        mimari eserler Konya sınırları içinde
      yıl boyu yerli ve yabancı turist                 Selçukluları’nın ilk başkenti ilan      yer alıyor.
      çeken Konya, Orta Anadolu’nun                  edildi. Daha sonra yaklaşık 200 yıl
      kültür merkezlerinden biri olarak                Karamanoğulları Beyliği yönetiminde      Alâeddin Tepesi: Konya’nın en yüksek
      tanımlanıyor.                          kalan Konya, Fatih Sultan Mehmet       noktası olan Alâeddin Tepesi; Frig,
                               Herakles Lahdi döneminde bir Osmanlı vilayetine       Hellen, Roma, Bizans, Selçuklu ve
      Konya’nın geçmişi neredeyse        Konya Arkeoloji Müzesi dönüştü.                  Osmanlı zamanında yerleşim alanı                           Mevlana Müzesi   26  OCAK 2017                                                                                                    27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33