Page 30 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 30

Gezgin                                                                                      Güvenlik Penceresi
                                        Şeb-i Arus: Düğün Gecesi          ‘Bağışla silah ruhsatı’                      Güvenlik kamerası ruhsatın
                                                                                               yoksa drone uçuramazsın
                                       Mevlevi geleneğinde, “sikke”         talebine sınırlama getirildi
                                       olarak adlandırılan başlık “mezar                                       Drone’lara dünyanın her yerinde
                                       taşını”, “tennure” adlı beyaz elbise                                     sınırlama getirilmeye devam
                                       “kefeni”, siyah veya kahverengi                                        ediyor. Bu sınırlamaların en
                                       hırka ise “toprağı” simgeliyor.                                        sonuncusu İsveç’te getirildi.
                                       Diğer bir deyişle, her bir semazen                                      İsveç'teki bir mahkeme,
                                       hem hayatın hem de ölümün                                           drone'ların aynı zamanda
                                       temsilcisi oluyor.                                              "güvenlik kamerası" olduğuna
                                                                                              dair yorum getirerek, güvenlik
                                       Ölümü, dünya hayatının bir                                          kamerası kurmak için gerekli
                                       parçasından ziyade, “esası/                                          izinlere tabi olması gerektiği
                                       aslı” olarak yorumlayan bu                                          kararını verdi.
                                       geleneğin en büyük temsilcisi                                         Buna göre, eğer kameralı bir
                                       Mevlana Celaleddin Rumi de                                          drone uçuruyorsanız onunla
                                       kendi ölümünü “şeb-i arus”, yani                                       sadece evinizi, arabanızı
                                       düğün gecesi olarak tanımlamış.                                        gözlemlemeniz gerekiyor.
                                       “Vuslat”, yani kavuşma olarak
                                       da nitelendirilen ölüm, Tanrı’ya                                       Film ve reklam endüstrisinde
                                       kavuşma şeklinde yorumlanıyor.                                        drone'lar çok yoğun kullanılıyor
                                       Mevlana’nın vefat ettiği 17                                          ve bu kararla birlikte ülkedeki
                                       Aralık günü de her sene “Vuslat       Rize’de, valilik bünyesindeki Köylere  ihtiyacın değil’ diyemiyoruz. Süreci  tüm reklam ajanslarının ve
      Selimiye Camii: Kanuni Sultan                   Yıl Dönümü Uluslararası Anma         Hizmet Götürme Birliği’ne 5 bin  ağırlaştırarak sürdürme kararı aldık.  film yapımcılarının da eli kolu
      Süleyman’ın inşaatını başlatıp II.                Törenleri” adıyla, Şeb-i Arus        lira bağış yapılması koşuluyla silah  Rize’de geriye dönük uzun süre  bağlanmış oluyor.
      Selim’in tamamlattığı ve Mimar                  törenleriyle idrak ediliyor. 2016’da     ruhsatı verilmesi uygulamasına  ikametgah oturma şartı getirdik. Rize  İsveç'te drone sahipleri karar
      Sinan tarafından yapıldığı tahmin                 743. kez gerçekleştirilen Şeb-i       sınırlama getirildi.      dışındaki hemşerilerimiz silah ruhsatı  üzerine protestolara başladılar.
      edilen Selimiye Camii (Sultan Selim                Arus, her yıl Türkiye’den ve yurt                      alamadı. İnce eleyip sık dokuyarak  Kararı temyiz etmek için de süreç
      Camii), şehir merkezinde yer alıyor.               dışından binlerce kişi tarafından      Kentte uzun süreli ikametgahı  süreç devam ediyor. Olabildiği  başlatıldı ancak bu sırada ülkede
                                       izleniyor.                  olmayan kişilerin ruhsat talebini  kadar vermemeye çalışıyoruz.  drone uçurmak pratik olarak
                                 Etli Ekmek
      Konya Atatürk Evi Müzesi: 1928                                         geri çevren valilik, il dışında yaşayan  Ancak vatandaşımız bunu bu kadar  yasaklanmış durumda.
      yılında Konyalılar tarafından                                         Rizelilerin silah ruhsatı almasını  çok istiyorsa sınırlayarak vermeye
      Atatürk’e hediye edilen iki katlı ev,                                     engelledi.           çalışıyoruz” dedi.
      günümüzde müze olarak hizmet
      veriyor. Atatürk’ün şahsi eşyalarını                                      Konuyla ilgili açıklama yapan Rize  “Silahı değil kuşları,
      ve döneme ait diğer belgeleri,                                         Valisi Erdoğan Bektaş, yoğun  hayvanları sevelim”
      fotoğrafları, gazete kupürlerini                                        talepler üzerine Köylere Hizmet  Silahın gündemden çıkarılması
      görebileceğiniz müzede, Atatürk’ün                                       Götürme Birliği’ne 5 bin lira bağış  gerektiğini ifade eden Vali Bektaş,
      bu evde yazdığı günlük de                                           koşulu ile silah ruhsatı verilmesi  “Silah çağdaş insan ihtiyacı değildir.
      sergileniyor.                                                 yönünde karar aldıklarını hatırlattı.  Devlet vatandaşımızın güvenliğini
                                                              Bağışla silah ruhsatına yoğun  sağlıyor ve sağlar. Silah güvenlik
      Konya’ya gittiğinizde özellikle etli                                      talep geldiğini ifade eden Vali  için değil. Rize’de sevgi olduğu ifade
      ekmek, kuyu kebabı, tirit, höşmerim,                                      Bektaş, uygulamaya sınırlama  ediliyor. Rize’de o kadar çok sevilecek
      düğün zerdesi, Arap aşı çorbası,                                        getirildiğini belirterek, “Silah  şey var ki. Kuşları, çiçekleri, böcekleri,
      bamya çorbası, Mevlana şekeri,                                         ruhsatı uygulamasını daraltarak  şelaleleri, hayvanları sevelim.
      Konya sarması ve hurma şekerini                                        devam ettiriyoruz. Vatandaş   Çocuklarımızı sevelim ve bir ihtiyacını
      denemenizi öneririz.                            İnce Minareli Medrese       ‘ihtiyacım’ dediği yerde ‘hayır senin  alalım” diye konuştu.   28  OCAK 2017                                                                                                    29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35