Page 31 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 31

Gezgin                                   Güvenlik Penceresi
 Şeb-i Arus: Düğün Gecesi ‘Bağışla silah ruhsatı’             Güvenlik kamerası ruhsatın
                                      yoksa drone uçuramazsın
 Mevlevi geleneğinde, “sikke”  talebine sınırlama getirildi
 olarak adlandırılan başlık “mezar                     Drone’lara dünyanın her yerinde
 taşını”, “tennure” adlı beyaz elbise                   sınırlama getirilmeye devam
 “kefeni”, siyah veya kahverengi                      ediyor. Bu sınırlamaların en
 hırka ise “toprağı” simgeliyor.                      sonuncusu İsveç’te getirildi.
 Diğer bir deyişle, her bir semazen                    İsveç'teki bir mahkeme,
 hem hayatın hem de ölümün                         drone'ların aynı zamanda
 temsilcisi oluyor.                            "güvenlik kamerası" olduğuna
                                      dair yorum getirerek, güvenlik
 Ölümü, dünya hayatının bir                        kamerası kurmak için gerekli
 parçasından ziyade, “esası/                        izinlere tabi olması gerektiği
 aslı” olarak yorumlayan bu                        kararını verdi.
 geleneğin en büyük temsilcisi                       Buna göre, eğer kameralı bir
 Mevlana Celaleddin Rumi de                        drone uçuruyorsanız onunla
 kendi ölümünü “şeb-i arus”, yani                     sadece evinizi, arabanızı
 düğün gecesi olarak tanımlamış.                      gözlemlemeniz gerekiyor.
 “Vuslat”, yani kavuşma olarak
 da nitelendirilen ölüm, Tanrı’ya                     Film ve reklam endüstrisinde
 kavuşma şeklinde yorumlanıyor.                      drone'lar çok yoğun kullanılıyor
 Mevlana’nın vefat ettiği 17                        ve bu kararla birlikte ülkedeki
 Aralık günü de her sene “Vuslat  Rize’de, valilik bünyesindeki Köylere  ihtiyacın değil’ diyemiyoruz. Süreci  tüm reklam ajanslarının ve
 Selimiye Camii: Kanuni Sultan  Yıl Dönümü Uluslararası Anma  Hizmet Götürme Birliği’ne 5 bin  ağırlaştırarak sürdürme kararı aldık.  film yapımcılarının da eli kolu
 Süleyman’ın inşaatını başlatıp II.  Törenleri” adıyla, Şeb-i Arus  lira bağış yapılması koşuluyla silah  Rize’de geriye dönük uzun süre  bağlanmış oluyor.
 Selim’in tamamlattığı ve Mimar  törenleriyle idrak ediliyor. 2016’da  ruhsatı verilmesi uygulamasına  ikametgah oturma şartı getirdik. Rize  İsveç'te drone sahipleri karar
 Sinan tarafından yapıldığı tahmin  743. kez gerçekleştirilen Şeb-i  sınırlama getirildi. dışındaki hemşerilerimiz silah ruhsatı  üzerine protestolara başladılar.
 edilen Selimiye Camii (Sultan Selim  Arus, her yıl Türkiye’den ve yurt  alamadı. İnce eleyip sık dokuyarak  Kararı temyiz etmek için de süreç
 Camii), şehir merkezinde yer alıyor.  dışından binlerce kişi tarafından  Kentte uzun süreli ikametgahı  süreç devam ediyor. Olabildiği  başlatıldı ancak bu sırada ülkede
 izleniyor. olmayan kişilerin ruhsat talebini  kadar vermemeye çalışıyoruz.  drone uçurmak pratik olarak
 Etli Ekmek
 Konya Atatürk Evi Müzesi: 1928  geri çevren valilik, il dışında yaşayan  Ancak vatandaşımız bunu bu kadar  yasaklanmış durumda.
 yılında Konyalılar tarafından  Rizelilerin silah ruhsatı almasını  çok istiyorsa sınırlayarak vermeye
 Atatürk’e hediye edilen iki katlı ev,  engelledi.  çalışıyoruz” dedi.
 günümüzde müze olarak hizmet
 veriyor. Atatürk’ün şahsi eşyalarını  Konuyla ilgili açıklama yapan Rize  “Silahı değil kuşları,
 ve döneme ait diğer belgeleri,  Valisi Erdoğan Bektaş, yoğun  hayvanları sevelim”
 fotoğrafları, gazete kupürlerini  talepler üzerine Köylere Hizmet  Silahın gündemden çıkarılması
 görebileceğiniz müzede, Atatürk’ün  Götürme Birliği’ne 5 bin lira bağış  gerektiğini ifade eden Vali Bektaş,
 bu evde yazdığı günlük de  koşulu ile silah ruhsatı verilmesi  “Silah çağdaş insan ihtiyacı değildir.
 sergileniyor. yönünde karar aldıklarını hatırlattı.  Devlet vatandaşımızın güvenliğini
     Bağışla silah ruhsatına yoğun  sağlıyor ve sağlar. Silah güvenlik
 Konya’ya gittiğinizde özellikle etli  talep geldiğini ifade eden Vali  için değil. Rize’de sevgi olduğu ifade
 ekmek, kuyu kebabı, tirit, höşmerim,  Bektaş, uygulamaya sınırlama  ediliyor. Rize’de o kadar çok sevilecek
 düğün zerdesi, Arap aşı çorbası,  getirildiğini belirterek, “Silah  şey var ki. Kuşları, çiçekleri, böcekleri,
 bamya çorbası, Mevlana şekeri,  ruhsatı uygulamasını daraltarak  şelaleleri, hayvanları sevelim.
 Konya sarması ve hurma şekerini  devam ettiriyoruz. Vatandaş  Çocuklarımızı sevelim ve bir ihtiyacını
 denemenizi öneririz.  İnce Minareli Medrese ‘ihtiyacım’ dediği yerde ‘hayır senin  alalım” diye konuştu. 28 OCAK 2017                                               29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36