Page 4 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 4

Odak      Plaza güvenliği


      ciddi iştir       Özellikle büyük şehirlerde plaza sayısı gün geçtikçe

       artıyor. Türkiye’deki en önemli ulusal ve uluslararası
       şirketlerin güvenlik nedeniyle tercih ettikleri plazalar, artık
       birer yaşam merkezine dönmüş durumda. Bu nedenle
       plaza güvenliği de ayrı bir önem teşkil ediyor.


      Ülkemizde plazaların ilk örnekleri  Plaza güvenliğinin diğer mekan
      1980’lerin sonlarına doğru   güvenliklerinden bazı farkları
      yükselmeye başladı. Yapı Kredi  bulunuyor. Genellikle plazalarda
      Plaza ve Sabancı Center bilinen iki  esneklik aralığı düşük oluyor.
      plazalar iken ardından diğerleri geldi.  Plazanın sakinleri ve konukları
      Şimdi sadece İstanbul'da Maslak- o mekana iş için geliyor ve belli
      Zincirlikuyu hattında 70 adet plaza  bir disiplin beklentisi oluyor. Bu
      var ve yeni plazaların yapımları da  disiplin beklentisi çerçevesinde
      tüm şehirlerde devam ediyor.  güvenlik görevi ön plana çıkıyor
                      ve yapılabilecek hatalar hemen
      Bugün plazalar adeta yaşayan birer  fark ediliyor. Dolayısıyla plazalarda
      kent haline geldi. İstanbul’daki en  güvenlik hizmeti sunmak ciddi bir
      büyük 10 plaza içinde çalışanların  iştir.
      nüfusu 20 bini aşıyor. Bu binalar
      birer çalışma alanı olmalarının  Önem verilmesi
      yanında, sahip oldukları yiyecek- gereken hususlar
      içecek alanları, mağazaları, eğlence  Plazaların tercih edilmesinin
      merkezleri ile birer yaşam merkezine  nedenleri arasında güvenlik,
      dönüşmüş durumdalar.      otopark, havalandırma, yangın
                      sistemleri ve ortak kullanıma açık
      Günümüzde büyük ölçekli şirketlerin  alanlar yer alıyor. Fakat bunlar
      büyük bir bölümünün merkezleri  arasında teknolojiyle uyumlu, “akıllı
      plazalarda bulunuyor. Hal böyle  bina” olmaları, belki en önemli
      olunca plazaların güvenliklerinin  nedenler arasında yer alıyor. Çünkü,
      sağlanması da ayrı bir uzmanlık  günümüzün modern çalışma ortamı
      haline geliyor. Plazadaki her  için, teknolojik bazı zorunluluklar
      firma ayrı ayrı önem arz ediyor ve  var. Data hatları, bilgi-sistem
      korunması gerekiyor.      odalarına uygun soğutmalı bölümler,   2   OCAK 2017                                                                                                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9