Page 5 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 5

Odak Plaza güvenliği


 ciddi iştir Özellikle büyük şehirlerde plaza sayısı gün geçtikçe

 artıyor. Türkiye’deki en önemli ulusal ve uluslararası
 şirketlerin güvenlik nedeniyle tercih ettikleri plazalar, artık
 birer yaşam merkezine dönmüş durumda. Bu nedenle
 plaza güvenliği de ayrı bir önem teşkil ediyor.


 Ülkemizde plazaların ilk örnekleri  Plaza güvenliğinin diğer mekan
 1980’lerin sonlarına doğru  güvenliklerinden bazı farkları
 yükselmeye başladı. Yapı Kredi  bulunuyor. Genellikle plazalarda
 Plaza ve Sabancı Center bilinen iki  esneklik aralığı düşük oluyor.
 plazalar iken ardından diğerleri geldi.  Plazanın sakinleri ve konukları
 Şimdi sadece İstanbul'da Maslak- o mekana iş için geliyor ve belli
 Zincirlikuyu hattında 70 adet plaza  bir disiplin beklentisi oluyor. Bu
 var ve yeni plazaların yapımları da  disiplin beklentisi çerçevesinde
 tüm şehirlerde devam ediyor.  güvenlik görevi ön plana çıkıyor
 ve yapılabilecek hatalar hemen
 Bugün plazalar adeta yaşayan birer  fark ediliyor. Dolayısıyla plazalarda
 kent haline geldi. İstanbul’daki en  güvenlik hizmeti sunmak ciddi bir
 büyük 10 plaza içinde çalışanların  iştir.
 nüfusu 20 bini aşıyor. Bu binalar
 birer çalışma alanı olmalarının  Önem verilmesi
 yanında, sahip oldukları yiyecek- gereken hususlar
 içecek alanları, mağazaları, eğlence  Plazaların tercih edilmesinin
 merkezleri ile birer yaşam merkezine  nedenleri arasında güvenlik,
 dönüşmüş durumdalar.  otopark, havalandırma, yangın
 sistemleri ve ortak kullanıma açık
 Günümüzde büyük ölçekli şirketlerin  alanlar yer alıyor. Fakat bunlar
 büyük bir bölümünün merkezleri  arasında teknolojiyle uyumlu, “akıllı
 plazalarda bulunuyor. Hal böyle  bina” olmaları, belki en önemli
 olunca plazaların güvenliklerinin  nedenler arasında yer alıyor. Çünkü,
 sağlanması da ayrı bir uzmanlık  günümüzün modern çalışma ortamı
 haline geliyor. Plazadaki her  için, teknolojik bazı zorunluluklar
 firma ayrı ayrı önem arz ediyor ve  var. Data hatları, bilgi-sistem
 korunması gerekiyor.  odalarına uygun soğutmalı bölümler, 2 OCAK 2017                                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10