Page 6 - Aylık Dergi “Tepe’den” Ocak 2017 - Sayı 14
P. 6

Odak
                                       tüm posta, koli ve malzemeler        olduğu durumlarda izleme hizmeti  hatalar hemen fark ediliyor. Güvenlik  Tepe Savunma’nın plaza güvenlik
                                       kontrol edilmeli.              sunarken, Tepe Savunma da plaza  görevlilerinin bir otel çalışanı  görevlileri 5188 sayılı yasa gereği,
                                                              geneli için bir risk değerlendirmesi  kadar nazik olması gerekirken aynı  Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları,
                                       • İçeriye giriş yapan tüm personel      yaparak, güvenlik ekibinin ve  zamanda çok ciddi bir kontrol yapma  Güvenlik Tedbirleri, Etkili İletişim
                                       ve ziyaretçiler X-Ray ve metal        ekipmanların belirlenmesi, güvenlik  zorunlulukları bulunuyor.  Temel İlk Yardım, Kalabalık Yönetimi,
                                       kapı dedektörleri kullanılarak        ekibinin kurulması, istihdamı, eğitimi             Kişi Koruma, Yangın Eğitimi, Güvenlik
                                       eğitimli personel tarafından         ve yönetimi, gerekli ekipmanların  Bunu sağlamak da ancak doğru  Sistem ve Cihazları, Genel Kollukla
                                       detaylı bir şekilde aranmalı.        temini, prosedürlerin hazırlanması,  personel seçimi, personelin sürekli  İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi
                                                              normal durum ve acil durum   eğitimi ve denetim ile mümkün  eğitimlerini almış, açılan sınavda
                                       İçeriden gelebilecek risklere        senaryolarının hazırlanması ve  olabilir.           başarılı olmuş ve belge almış
                                       karşı da şu önlemler alınır:         uygulanması hizmetleri sunuyor.                 personelden oluşuyor. Ancak bu
                                                                                              eğitimlerin yanı sıra personele
                                       • Tüm çalışanların personel          Yılların bilgi birikimi ve grup                 göreve başlamadan önce Temel İş
                                       kartları yetkilerine göre          şirketleri arasındaki yardımlaşma                Sağlığı Güvenliği, plazaya yönelik
                                       tanımlanmalı ve sadece            ve dayanışma, Tepe’yi rakiplerinden               Temel Güvenlik ve Oryantasyon
                                       yetkilendirildiği yere giriş çıkış      ayıran en güçlü yönü.                      eğitimi de veriliyor. Görev yapacağı
                                       yapabilmeli.                                                 yer eğer bir cihaz kullanımı
                                                              Bir plazada ihtiyaç olabilecek                 gerektiriyorsa personel bu cihaz ile
                                       • Tüm giriş çıkışlar kayıt altına       yönetim, teknik, temizlik, elektronik              ilgili bir eğitime de tabi tutuluyor.
                                       alınmalı ve arşivlenmeli. Aynı        güvenlik, alarm merkezi, güvenlik
                                       kart sistemi ziyaretçiler için de      danışmanlığı, fiziki güvenlik hizmeti,             Sonraki süreçte eğitim departmanı
      yüksek telefon hattı kapasiteleri  Plazalarda risk alanları   uygulanmalı.                 personel eğitimi, iş sağlığı ve                 tarafından planlanan Temel ve
      gibi… Bir de çalışanların, sıcak ve  Plazalarda risk alanları belirlerken                   güvenliği, grup şirketleri tarafından              Etkili İletişim, Öfke Kontrolü,
      soğuktan etkilenmelerini engelleyen  bunu iki bölüme ayırmak gerekiyor,  • Plazalarda en önemli risklerden  sağlanan hizmetler olarak                    Patlayıcı Maddeler ve Silah Bilgisi,
      havalandırma sistemleri çok önemli  birincisi dışarıdan gelebilecek riskler,  biri de acil durum ve tahliye olayı  sıralanıyor. Her şirket, kendi bilgi           Terörizm, Beden Dili gibi eğitimler
      rol oynuyor.          ikincisi acil durum senaryoları. olarak karşımıza çıkar. Yüksek        birikimi sayesinde diğer şirketlere               veriliyor. Plazaların yangın, acil
                                       katlardan oluşan bir binada         destek olabiliyor.                       durum senaryoları ve tatbikatları da
      Plazaların en önemli tercih edilme  Dışarıdan gelebilecek riskler için  yangın gibi acil durumlarda                                     yönetimin onayı ve planlaması ile
      nedenlerinden biri güvenlik. Tercih  giriş çıkış kontrolleri büyük önem  binanın süratli ve güvenli bir   Sıkı denetim                          gerçekleştiriliyor.
      edenler ise güçlü firmalar. Bu durum  taşıyor. Bu riskleri önlemek için,  şekilde tahliye edilmesi gerekir.  Tepe Savunma ve Güvenlik, plaza
      da plaza güvenliğinin önemini ön                 Bu da sürekli eğitim ve tatbikat       güvenliğinde en son teknolojiyi                 Plazaya tam
      plana çıkarıyor.         • Otoparklara giren araçların  ile mümkün olabilir.             kullanıyor ve personel online olarak              teknolojik destek
                       kontrolleri yapılmalı.                            kontrol ediliyor. Ayrıca operasyon               Tepe Güvenlik, teknoloji yakından
      Bu doğrultuda dikkat edilmesi                  Tepe Grubu, plaza               ve denetim ekipleri de plazadaki                takip ediyor. Bu çerçevede, kapalı
      gereken bazı noktalar bulunuyor:  • Bomba yüklü araç ile yapılan  güvenliğinde iddialı            güvenlik ekibini kontrol ederek tespit             devre kamera sistemleri, kartlı geçiş
      Plazada bulunan herhangi bir   plaza saldırıları da diğer riskler  Tepe Savunma ve Güvenlik, bir plaza   edilen aksaklıklara anında çözüm                sistem ve yazılımları, yangın alarm
      firmanın ziyaretçisinin makul bir  arasındadır. Plazalara yapılan  içerisinde olması gereken her türlü    oluşturuyor.                          sistemleri, bariyer kapılar, road
      bekleme sonrasında rahatça firmaya  saldırılar özellikle terör örgütleri  hizmeti veriyor. Hatta grupta inşaat                                blockerler, hırsız alarm sistemleri
      ziyaretini gerçekleştirebilmesi  tarafından sansasyonel etkisi  firması olmasından dolayı plaza,      Güvenlik personelinin                      gibi bir plazanın ihtiyaç duyabileceği
      ve rahatça çıkabilmesi en önemli  bakımından tercih ediliyor.  inşaatı yapılarak teslim edilebiliyor.    görevi çok önemli                        her türlü elektronik güvenlik desteği
      konular arasında bulunuyor. Aynı  Bu nedenle plaza çevresine                         Daha önce de bahsettiğimiz gibi                 Tepe Güvenlik tarafından sağlanıyor.
      zamanda bir firmanın ziyaretçisinin  araçların kontrolsüz yaklaşması  Elektronik güvenlik hizmeti sunan   plazalarda esneklik aralığı oldukça
      diğer firmanın ofisine gitmemesi  engellenmeli.         grup şirketi Tepe Güvenlik, plazalarda    düşüktür. Plazanın sakinleri ve                 Tepe Savunma ve Güvenlik, plaza
      veya gidememesi gerekiyor.                    kullanılmakta olan yangın ihbar        konuklarının disiplin beklentileri               güvenliğine özel bir önem verirken,
      Plazada bulunan her firma güvenlik  • Posta, koli ve mal kabul alanları  sistemi, kartlı geçiş sistemi CCTV  yüksektir. Bu disiplin beklentisi               yılların tecrübesiyle müşterilerinin
      şirketinin ayrı ayrı müşterisi  da dış etken riskleri arasında yer  kapalı devre kamera sistemleri, hırsız  çerçevesinde güvenlik görevi daha               tüm ihtiyaçlarını tam ve eksiksiz
      gibidir.             alır. Bu nedenle plazaya giren  alarm sistemleri kurulumu ve gerekli    da ön plana çıkıyor ve yapılabilecek              biçimde karşılıyor.   4   OCAK 2017                                                                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11